Heroisering

michelangelo dommedag

Plomme. En degentrifisering av historien forestår i denne artikkelen.
Først ta for meg Det nye testamentet, som er for å legitimere en ny MOVEMENT, kalt de kristne
Det nye testamentet er skrevet rundt år 100, og Jesus, som det fortelles om, døde år 33. En fyr som ble 33 år gammel og etter sagnet begynte å virke da han var 30, etter en oppvåkning.
Sitter og hører på musikk av Ludwig van Beethoven, trippelkonsert, for pianoa, cell og fiolin, tre solister med orkester. Beethovens musikk er heroisering av den nye tida! Frihet likhet brorskap! Yo!
Begeistring!
Begynte med Eroica, symfoni nr 3, hans første nyskapende musikk, heroisiering av Napoleoen, den store leder av revolusjonen!
En vamp!
Og det er noe der med å ligne Jesus med Napoleon, forøvrig de to store mytologier som folk har identifisert seg med, de to er jo klassikere innen innlagte på psykiatrisk sykehus, de to store europeiske skikkelser!
Et varp!
Det kristne påtales med maximen Dine synder er deg forlatt! Det betyr at du gjør bare ditt beste alltid, kan ikke annet!
Jeg ser dette der og det er jo fint og var en ny innsikt på den tiden og de skapte en historie om en som fant det der ut først, Jesus fra Nasaret og etter en slik modell er det virkelig ikke sikkert om Jesus har levd!
Peter Damiani, munk, på 1000-tallet mente at filosofi skulle tjene teologien. Underkaste seg den, for å forklare teologien.
Videre spekulerte han på om Gud hadde evne til å gjøre det gjorte ugjort!
Dette er et type-eksempel på muligheten for historieforfalskning. Gud, altså en elite står fritt til å fortelle historien! Det som du sier skjedde helt enkelt IKKE!
Drøssevis av eksempler på dette!
Jeg, har en historie om dette, om stedet Odda i Hordaland, Sørfjorden, bygd i bratta, jeg husker ikke om jeg har vært der eller om jeg har drømt det! Interessant!
En av de to mulighetene, er SANN.!
Jeg ser evolusjonsmessig på dette og sitter på en stol ved et bord på et kjøkken og hører på Beethovens trippelkonsert, med tre soloinstrumenter, Faderen, sønnen, og den hellige ånd!
Fiolin, cello, piano!
Hva som er hva her står uklart for meg, men det er en type slik struktur, treeningheten, Det, jeg, over-jeg!
Men, da, Det nye testamentet er skrevet for å legitimere ideen om det frie mennesket! Ved å innføre en great founder, Jesus, den første frie, det perfekte mennesket!
Jeg ser dette merkelige der fra den tida og dette gir en bedre forståelse av tiden, som var forfedredyrking, som i Hellas! Gullalderen!
Da alt var så mye bedre!
Originaltiden!
Islam er det samme, også en MOVEMENT, der Muhammed ble hersker kjapt, fra ingenting, en ny klan kom til makta, og trengte legitimitet!
Så ble Koranen skapt!
Visjoner, guddommelige visjoner, inngitt til Muhammed, The Great founder!
Konge av Guds Nåde!
I dette er det jo det dermed at hva er forskjellen på Koranen og Bibelen, i essens ingenting!
Bare at Muhammed hadde den verdslige makta, det hadde ikke Jesus!
Besmellahe Rahmaane Rahim, in the name of God, most gracious, most merciful! Gud tilgir alt!
Legitimering av makta.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: