Hm

Tog

Morgen. Å forstå nyhetene er viktig. Å lese mellom linjene, det er noe som skjer. Overbefolkninga i verden, kan man snakke om, eller er det det, folk i farta, på gata, til jobb, ha’kke tid, finanskapitalens øremerkinger, statsbudsjettet, nei, Venstre og KrF, nei, det er her i redaksjonen hardt arbeid som teller. Hva ellers, nei, hardt arbeid, hva er det? En bløff, selvfølgelig, jobb med deg sjæl, noe annet kan du ikke jobbe med.
Man kan ta utgangspunkt i ethvert problem for å forstå verden. Egg og bacon, for eksempel, butikken utafor her, videre situasjonen for de narkomane.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: