Homs

homs-10

Norges Bedreviterforbund melder at en drone ble skutt ned over Syria. Den skal være av russisk karakter, sier amerikanerne. Russerne sier ikke det, hva skal man mene om dette?
Russere og amerikanere deltar i krigen i Syria, uten felles mål, deler et delmål, som er IS. Bra.
Norske styrker opererer ikke i området som kjent, kommentator Lars Sigurd Sundskjold, fast stasjonert i Beirut, mener som man vet at hold kortene tett inntil brystet, før man vet bedre. Men det sies i kulissene at noen bør si hvem man tror har ansvaret, og det tette samarbeidet mellom DKP og OBB i vest-Homs har påført IS en mengde flotte folk å beskyte, derimot Al Jazeera har bare noen sjeiker å stole på.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: