Hva er omsorg?

Hva er omsorg?

Omsorg er å ta vare på hverandre og våre omgivelser. Hele livets utvikling har vært avhengig av – mye mer enn mindre – ubevisst omsorg. Fra de første celler som slo seg sammen, via arter som samarbeidet, til individer som tok vare på sitt eget avkom.

Tekst Stein Holte

Fisk bare gyter i vei uten å bry seg om skjebnen til eggene sine. Men de viser omsorg ved å svømme i stim, og med det beskytte hverandre.
De første fuglene klekket sine egg, men avkommet deres var avhengig av foreldrene for å vokse opp. Menneskene føder noen av de mest hjelpeløse ungene av alle arter på jorda, de er avhengige av omsorg i lang tid for å klare seg selv.

De første menneskene levde sammen i små grupper. Arkeologien viser at også neandertalerne tok vare på hverandre. Hvert individ var viktig. Alle måtte samarbeide. Det var sånn vi overlevde. Sammen.

Da menneskeheten samlet seg i byer forsvant de nære relasjonene til alle i flokken, og med det også mye av limet og omsorgen mellom oss. Det var sånn enkeltindivider kunne bli konger, despoter og store erobrere. Ved å ikke vise omsorg.
Diktaturet til omsorgsmotstanderne har stort sett styrt vår skjebne siden. Men det som skapte Hippokrates lege-ed, den barmhjertige samaritan, Florence Nightingale og velferdsstaten, ja all omsorgen mellom oss, er grunnen til at vi alle lever.

Nå er flokken splittet opp i individer og identiteter. Nå er omsorg enten en utgiftspost eller en måte å tjene seg skammelig rik på. Og de som til daglig strever med å gi oss omsorg er blant de som betales minst. I denne skammens tid for mennesket.

Omsorg er avhengig av at vi klarer å se utover våre egne liv. Å være i stand til å ta innover oss at alle andre menneskers liv er like verdifulle som våre egne. Og den går mye lenger enn det. Den ultimate omsorgen innebærer at vi klarer å forstå at også dyr fortjener et meningsfullt liv. At også planter er avhengige av vår omsorg.

Den store, tilsynelatende umulige utfordringen, er å klare å vise omsorg for selveste naturen. Og med det, også for vår personlige, våre barns, og vår egen arts framtid.

Nesehornbarn som mister foreldrene sine produserer så store mengder av stresshormonet kortisol at de kan dø av det. På nesehornbarnehjem får de en sjanse til å overleve ved at de blir tildelt en geitekamerat. Nesehornet og geita sover, gresser og leker sammen og knytter som regel sterke bånd. Foto: Harald Hoyer / Wikimedia Commons.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: