jorn_partipisken02
Partipisken, et monument over et døende demokrati.

Ikke noe snikk-snakk, vi vil ha politikk, takk!

Tekst Jørn Andreassen Illustrasjon redaksjonen

Vi var avhengige av Arbeiderpartiet for om mulig å reparere nedbyggingen av tjenester som Høyre har fjernet. De senere årene – i ganske mange år faktisk – har Arbeiderpartiet i stedet gjort akkurat som høyresiden.

I stedet for å snakke om fellesskap og partiprogram og en for alle – alle for en, har AP gått fra å være faktaorienterte til ideorienterte. Dette er en arv fra H-siden som gjør politikken langt mer uforutsigbar for deg og meg. I stedet for å sørge for at arbeiderne får trygge kår blir AP i regjering forført av mennesker de ser på som sine likemenn. Dette er kapitaleierne, altså de som forvalter eiendom og bygger bedrifter, folka i diverse rådgivningsselskaper som First House og McKinsey og andre mennesker som er høyt på strå. Disse folka har et helt annet menneskesyn enn det arbeiderbevegelsen ble stiftet for å representere. Støre & Co har valgt å ikke gjøre noe med den håpløsheten som går ut over de fattigste. Jeg sender imidlertid en vennlig tanke til alle sliterne som jobber på denne kjempen på leirføtter som kalles NAV. Jeg tror de gjør så godt de kan, de få sosionomene som er igjen. De merkantile gjør nok bare det de blir bedt om, og det er ikke nødvendigvis bare bra, men det trenger allikevel ikke være deres egen feil. Jeg tror faktisk dette skyldes føringer som kommer ovenfra. Hele problemet med NAV er at det blir toppstyrt. Hele organisasjonen er pill råtten, full av feil og mangler. Den er ekstremt kravstor og nær sagt umulig å tolke. NAV har til og med ført til konflikter på tvers av slekter, for våre foreldre og besteforeldre brukte slike tjenester meget sjelden, og måtte de først ta turen, var de nesten garantert langvarig fast ansettelse, helt uten å måtte ta kurs og såkalt arbeidstrening for å komme i betraktning til noe som helst.

Og nå har jeg enda til gode å gi AP kritikk for pengebruken, for de bruker håpløst masse penger nå. Jeg kan tilstrekkelig med sosialøkonomi til at jeg vet at det er mulig å brenne av ekstra kroner på investeringer i infrastruktur uten at dette skal være inflasjonsdrivende, men disse mekanismene har fungert blant annet fordi arbeidsstyrken av snekkere, murere, yrkessjåfører etc. vanligvis jobber i det private, men når dette markedet strever, blir det ikke bare mulig, men smart å bruke denne arbeidsstokken til offentlige oppgaver. Dette gjelder bare dersom vi HAR denne kapasiteten.

Problem: I de senere årene har EU-reglene gitt arbeidsmuligheter til svensker og polakker som til en viss grad har tatt over hver sin sektor, servering og byggebransjen. Ingen av de er til stede i dag. Dette henger sammen med valutakrisen Norge befinner seg i. Dermed må vi importere kjøttvekten av arbeidsstokken for f.eks. å fullføre Hordfast, som er et prosjekt ingen egentlig vil ha, iallfall ikke NÅ.

På den ene siden insisterer denne regjeringen på å gjennomføre et svindyrt prosjekt som til syvende og sist kommer til å bli bompengefinansiert allikevel. På den andre siden nekter denne regjeringen å gi et relativt lite beløp for å få slutt på fattigdommen i Norge. Det koster vel mellom 14 og 19 milliarder kroner å reparere på skadene på lommebøkene til folk. Dette kunne samtidig gitt litt bedre selvfølelse for de på bunnen. Problemet for dem er at disse menneskene ikke eksisterer ifølge partiprogrammet til AP. Husk at Folk Flest ble definert som de som tjener fra 350.000 til 750.000. De som tjener mer enn dette klarer seg nok veldig bra på tross av litt høyere skatter, men de som tjener under 350.000 FINNES IKKE ifølge AP!

En dehumanisering har funnet sted. Disse folka skal tynes så til de grader at de trenger velge mellom mat til seg selv eller klær til barna sine. Dette er uverdig og låser disse menneskene fast i håpløshet. Folk som arbeider i slitasjeyrker ser med bekymring på dette fordi de er klar over at de ikke kan jobbe i yrker som sliter ut selve kroppen i evig tid. Dette vet jeg at Støre og kompani ser bort fra. Dette skulle ikke skje, hvorfor kunne de ikke bare være fornøyde med å være blant APs Folk Flest!

Grasrota gjør opprør fordi de må. Vi på arbeidstakersiden liker ikke denne situasjonen og føler vi befinner oss ved et vippepunkt. Neste valg kunne like gjerne vært midt i natten. Så lenge man ikke ser forskjell på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden blir det en glidning mot Høyre. Dette burde Støre forutsett. Så enten er han full av løgn og ønsker denne utviklingen selv, eller han er veldig dum. Så dumme mennesker kommer sjelden langt her i livet, og jeg vet nok hva jeg tror. Fallet til AP kunne vært unngått, men her har det skjedd et kupp på bekostning av deg og meg.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: