Innovativt

Det er dødt i gatene, hele tiden. Man leter etter folk som har noe nytt å si, men det skjer ikke. Det er ikke det at de ikke prøver, men det skjer ikke noe, som har fremtiden for seg, det blir ved det gamle. Slik er Norge. De prøver bare å følge med tida, som vi sa under EU-kampen, en tilhenger henger alltid etter.
I min forbindelse er det arketypisk interessant at nordmenn ikke prøver på noe annet enn å gjøre ugagn, og får merkelappen Rebell. Fett som faen, man prøver bare å følge etter en utenlandsk trend. Respect!
Nei, det er å gjøre ugagn, som teller, vi teller på knappene etter å bli konsultert på en rekke felter, ikke minst kulturlivet.
Vi velger å bli til som noe særegent i norsk kultur, og innoverer våre medarbeidere til dyktighet og dåd.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: