Javel!

jJAVEL copy

I en fargerik atmosfære, er det meget å lære, i og for seg heter dette ikke bare Javel, det er Javel! Og det er ikke min sak alt mulig, men det er det at Norge er til som en type byggestein, der det dreier seg om at Javel? kan sies til alt mulig, som at vår frende Hjelms gate nå er brent, og det er trist og leit og Javel? Hva gjør vi da? Nei, det er poenget, ta alt som det kommer og lakonisk, Javel? Et varemerke og et kunstprosjekt og en turné! Javel!?
Nei, det er Javel tider, sånn er det blitt. Nei, Javel Kaptein? Kortversjonen av Peer Gynt går slik: Peer du lyver! -Javel Kaptein! -Militærversjonen, javel, og det drekkes like mye som før i denne byen og det er sommer, første juli.
Torggata vanker så vide og i dag er det ikke greit å være menneske der bolerne syns i det vide og det brede og ingen driver med dop eller doping på våre breddegrader og kalde fisker gråter ikke.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: