Je suis les gilets jaunes

Tekst Stein Holte/Kjærlighetsministeriet Foto Olivier Ortelpa/Wikimedia Commons

Jeg er de gule vestene
det er jeg som produserer
alt dere lever av
Det er jeg som betaler for
deres sjølgode luksusliv
Det er jeg som får regningen
for alt dere sløser bort
Det er jeg som er gissel
for deres gambling med kloden

Dere lot meg betale prisen
for deres børsspekulasjoner
Det var mine penger
som har reddet dere
da dere kjørte i grøften
Det er meg dere dytter over bord
når skuta er i ferd med å synke

Jeg er de gule vestene
Da dere bombet Midtøsten tilbake til 622
var det jeg som måtte betale
for deres dårlige samvittighet
Jeg og de dere jaget
til forvisning i et fremmed land

Dere som globaliserer så optimistisk
Lemper lik for å rydde vei for profittstrømmen
og samtidig våger å moralisere
over meg og måten jeg lever på
Dynger meg ned med moralavgifter
Gir meg skylda for verdens misære
Syndebukk og deres egne gjerninger

Dere med sugerør ned i fellesskapet
Dere som selger velferden min til spekulanter
Dere som raner oss for alle verdier
Dere som skåler og gratulerer hverandre
mens medmennesker males i kverna
men jeg er sanden i maskineriet

Jeg er de gule vestene
Jeg er ingen partier eller fagforeninger
Jeg er hverken til høyre eller venstre
Jeg er ingen religion eller etnisitet
Jeg er den dere lurte så lenge
Jeg er folket og rettferdigheten endelig i bevegelse
Dere kan bare våge å true meg
Jeg stopper ikke nå!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: