Jobb for arv

Som samfunn kan vi ikke tillate at arbeidsføre arvinger allerede i ung alder, opplever å bli satt på sidelinjen av arbeidsmarkedet. Det Nav-sertifiserte arbeidstrenings- og inkluderingstiltaket Jobb for arv skal motvirke denne tendensen og tilbyr tilhørighet, mestringsfølelse, en meningsfylt hverdag og muligheter for å komme seg ut av arvavhengighet.

Arbeid for arvinger er jobb nr. 1!


Introduksjon

Et ofte underkommunisert problem som den økende ulikheten nyliberalismen framkaller, er framveksten av milliardærarvinger. Da arbeidslinja ble meislet ut under Brundtland-regjeringene på 90-tallet, var forekomsten av denne minoritetsgruppen fortsatt så liten og ukjent at den gikk under radaren til politikere, samfunnsvitere og økonomer. Følgelig ble de ikke inkludert i arbeidslinjas storslagne plan med det sinnrike og rause mottoet «arbeid til alle er jobb nr. 1». Milliardærarvingene har siden gått for lut og kaldt vann, bortgjemt på jaktslott, luksushytter, penthouse-leiligheter, ja, og noen har sågar blitt henvist til skatteparadiser for å passe på familieformuen.

Mange er misunnelige på milliardærarvingene og tror de lever et liv i sus og dus, men faktum er at det slett ikke er bare-bare å vokse opp med sølvskje i munnen og svære puter fastsydd under armene. Denne stigmatiserte gruppen sliter tungt med utenforskap, liten tro på egne evner og en følelse av å være uønsket. Med vårt inkluderingsprogram Jobb for arv vil vi både få bukt med fordommene i det øvrige av befolkningen, samtidig som milliardærarvingene får mestringsfølelse og en meningsfull hverdag. En annen samfunnsnyttig effekt er det at ordningen vil være med på å løse oppgaver som bl.a. den nært forestående eldrebølgen vil medføre.

En oppvekst preget av virkelighetsfjern uvirksomhet og skremselspropaganda mot arveavgift, vil nok medvirke til at tiltakskandidaten kan slite litt i starten. Dette tar inkluderingsprogrammet høyde for ved å gå skånsomt, men målrettet, fram, slik at sunne kjerneverdier blir formidlet på en klinkende klar måte: det skal lønne seg å jobbe – arv skal være en trampoline inn i arbeidslivet og ikke en madrass!

Istedenfor å ta fra arvingene arven – noe som trolig ville fått sølvskjeene til å poppe ut av munnen på dem i ren fortvilelse – blir denne overført til en sperret konto i deres navn. Og etter hvert som de deltar i tiltaket blir arvepengene utbetalt porsjonsvis i små og lønnslignende beløp.

Arbeidsoppgavene som tilbys varierer avhengig av tid, sted og markedets etterspørsel. Med den rivende utviklingen innen kunstig intelligens (KI) vil kontroll av KI-genererte tekster, flikking på KI-genererte bilder, samt stell og pleie av roboter, være naturlige arbeidsoppgaver.

Opplevelsen av fellesskap med andre deltakere fra mindre privilegerte samfunnslag vil gi den arvavhengige mulighet til å oppøve empatiske ferdigheter, solidaritet og gi dem en mer meningsfull hverdag. Dessuten får de rett til å bære det flotte uniforms-slipset med inkluderingstiltakets logo på.

Innhold
Uniforms-slips med refleksbånd, laget av resirkulerte gule vester.

Bruksanvisning

  • Kom deg opp om morran.
  • Blås nesen ren og knyt på deg slipset.
  • Gå på jobb.
    Verre er det ikke.Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: