Journalistikk og samfunnsvitenskap

Beskrivelsen av et forhold, så som Charlottenberg by, jernbanestasjon, krever inngående kjennskap til emnet. En monografi om Charlottenberg bruker vitenskapsfolk gjerne lang tid på, år, deri inkorporert kjennskap til byens historie.
En bredt anlagt beskrivelse bør bygge på en rekke intervjuer, observasjoner, lesning, osv.
Den personlige beskrivelse, som er journalistikken, legger vekt på mennesker i byen, evt andre tema.
Beskrivelse av statsbudsjettet er ikke verdifri, det kommer an på hva som interesserer.
En løpende beskrivelse av alle som kommer inn på Teddys Softbar i Oslo i løpet av en dag, er et stunt, mer et kunstprosjekt.
Grenseoppgangen mellom journalistikk og vitenskap, er ikke lettferdig, her bare en intro.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: