Kamp

.

Godt. Det er til dels en tid i spenning. Å finne folks ensomme steder På innsidene av folks liv, i butikker, i fengselsceller, på bussen, på bordet i kafeer, dette mennesket du ser, der. Hvem er dette. Det er en du ikke kjenner, og det å bli kjent er en prosess. Å finne mennesket bak naturen. Å finne vann, å se dette økologisk, i en forandringsprosess som alle møter med mennesker er. Intervjuer ikke minst, det skjer noe i Torggata Blad.
Noen blir tilgjengelige. Dermed blir andre også tilgjengelig, og det er ikke lenger slik at makta rår.
Det autoritære intervju, som skal ha ”svar”, driver ikke vi med. Et intervju skal være BEVEGENDE. Noe skal skje, man skal være forandret når man er ferdig. Lært noe. Tenkt nytt.
Da blir man ikke klakkører for makta, man blir deltager.
Teori på dette fins, i Jürgen Habermas’ begrep Kommuniaktiv Handling. David Hume’s begrepspar Inpressions and Ideas, var epokegjørende, i det man får et inntrykk av en sak, så får man en idé, om saken, hva man kan gjøre med den. Handling!
Spinoza talte om gradvis og sprangvis erkjennelse, at plutselig får du en innsikt, en intuisjon, i løpet av det intervjuet du gjør, noe som fester seg, som man skriver.
Og har man intervjuet folk i større maktposisjoner, får man innsikt i hvordan makta fungerer.
Konkret er på vårt stadium av bevissthet nå at makta virker. Makt er en mulighet, til å gjøre en ting til virkelighet. Dette er Aristoteles begrepspar mulighet-virkelighet. Man har en posisjon der man kan sette en prosess i gang.
Space is the place! Noen har makt til å rive Hausmannsgate 40. Vårt sted. Hva gjør vi. Da trenger vi folk rundt fra fjern og nær og samtalepartnere på lavt og høyt nivå og allierte i denne kampen for å hindre riving, beholde huset Vestbredden med konsertlokalet Barrikaden.
Dette er kamp. Bevar Vestbredden! Men ikke krig, for vi har makta i tale.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: