Kan uføretrygda lese?

Kan uføretrygda lese?

Det er ikke mulig å forstå det enorme folkelige raseriet som Hansen-saken har skapt, uten at man har med Nav-skandalen som bakteppe. Hansen er ikke den første stortingspresident som har måttet gå av som følge av uredeligheter, og ved tidligere anledninger har ikke dette utløst i nærheten av den tsunamien av vonde følelser som har utbredt seg i kommentarfeltene de seneste dagene.

Tekst Harald Lange Illustrasjon Redaksjonen

Jeg tror ikke det vil være tilstrekkelig for stortinget og dets presidentskap med en egen tillitsreform for å gjenreise tilliten i befolkninga. Her trengs intet mindre enn den lovede gjennomgang av Nav-skandalekomplekset og at man faktisk snur hver stein og analyserer det som kommer fram.

Hovedproblemet for folk flest er ikke Hansens lille svindel med boligadressen. Isolert sett kunne det vært tilgitt, men dette handler ikke primært om Hansen som person og hennes moral. Det handler om stortingets integritet og tillit i befolkninga. Her veier de grove forskjellene i behandlingen av enkeltpersoners blundere, avhengig av hvilken sosial status man har, svært tungt. Det er dette som må tas tak i.

Kan uføretrygda lese? Ja, faktisk kan de aller fleste det. Det blir da også forventet av trygdede at de selv setter seg inn i de gjeldende regler og forholder seg til dem. Gjentatte dommer har understreket dette egenansvaret, og unnskyldninger om at man har misforstått reglementet blir avvist som irrelevant. Har noen som ikke er trygda prøvd å sette seg inn i reglene de trygdede må forholde seg til uten rom for å misforstå noe som helst? De fleste uføre kan som nevnt lese, og de leser også reglene for stortingets pendlerboliger. Reaksjonene er hoderisting, er dette virkelig så lett å misforstå? De skulle prøvd å forholde seg til våre regler!

En uføretrygdet venninne har prøvd å sette seg inn i de nye reglene for uføretrygdedes muligheter til ekstrainntekter utenom trygda, og tolker det dithen at siden hun er på VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) vil hennes brutto inntekt bli redusert med 1,2G, og at hun i motsetning til dagens 14 000 kr vil sitte igjen med kun 6 000 kr i måneden i disponibel inntekt.

Dette er jo i tilfelle veldig dramatisk, og kan muligens forklares med at hun misforstår de oppgitte opplysningene. Det kan ikke utelukkes, da reglene virkelig ER kompliserte og vanskelige å forstå. Jeg har prøvd selv, men selv om jeg har en over gjennomsnittlig bra evne til å forstå tekst (jeg forstår bl.a. de «kompliserte» reglene for stortingets pendlerboliger) så finner jeg verken hode eller hale på det underlige norsk-lignende språket i det nye trygderegelverket, slik det presenteres og utlegges. Men de uføre forventes å forstå dette, og nåde dem om de ikke forholder seg.

Hvordan dette skal inspirere trygdede til økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv er veldig vanskelig å forstå. Min venninne forstår det dithen at hun må takke nei til ethvert tilbud om betalte jobber og oppdrag, og avstå fra deltakelse i sammenhenger som kan innebære honorering. Hun har luftet bekymringen for sin VTA-administrator, som er uroet og vil vurdere hvorvidt det er ønskelig å videreføre bedriftens VTA-program. «Hvis det går ut over deltakernes egenøkonomi taler det sterkt for at vi avvikler hele programmet», sier han i en kommentar. Han legger til at han vil ta en runde med konsultasjoner om dette, og ser ikke bort fra at min venninne kan ha misforstått intensjon og beregningsnøkler. «Jeg forstår det ikke selv», legger han til, «jeg tenkte jeg skulle få noen i departementet i tale om det».

Spillebrett og spillkort til Nav-spillet kan lastes ned her >>

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: