Karbonets hemmeligheter

carbonatomatpodium

 

Podiums tredje utstilling i høstsesongen er kuratert av Angels Miralda, bærer tittelen «Secrets of the Carbon atom» og viser arbeider av Simona Barbera, Nadine Byrne, Nicholas Johnson og Emiliano Maggi.

 

Kuratoren Miralda har fokusert på karbon, universets 6. størst forekommende grunnstoff. Karbon dannes i dypet av stjernenes forbrenningsprosess og spres derfra. Karbon er en grunnleggende forutsetning og bestanddel for og i det meste av kjente livsformer og i ren form kan det komme i et utall variasjoner, hvorav vi stadig oppdager nye, og utvise veldige forskjellige egenskaper og kvaliteter.

 

Et slikt utgangspunkt, i dette tilfellet bearbeidet til et vakkert og informativt lite foredrag av Miralda, gir bortimot ubegrenset rom å spille i og kan romme alt av menneskelig kultur og aktivitet, hvilket det også gjør. Det er nødvendig med flere parametre og koordinater for å plassere utstillingens ytringer i et tid-rom som danner en sammenheng mellom det trivielle og det kosmiske, og Miralda leverer på dette med fakta, filosofi, lekende fabuleringer og en poetisk språkføring.

 

Foredraget begynner i det kosmiske makroperspektivet og dras ned til jordisk skala ved å påpeke at vi mennesker, stjernenes ektefødte barn, må søke ut av våre selvskapte urban-sivilisatoriske strukturer for å kunne finne en utsikt til hvor vi kommer fra, fra fjelltopper og lysninger i villmarkene som fortsatt eksisterer. Hun refererer utstillingen inn i diskursen om slutten på Antropocen, menneskets tidsalder, og erklærer vår tid som mennesketidens solnedgang, «den magiske timen» som Michael Taussig drøfter i sitt teoretiske seminar , når natt og dag møtes og terskelen overskrides. Miralda uttrykker et håp om at den kommende overgangen vil åpne for en ny økologisk æra hvor mennesket gjenfinner en biologisk forbindelse til naturen og kosmos og utvikler en natur-kultur rundt denne.

 

Foredraget avrundes med en hommage til vertskapet gjennom å forklare Podium som det stedet hvor objektet stepper opp og blir subjekt-objekt,  taleren på sitt podium er for øyeblikket hevet over sine jevnbyrdige og representerer et over-jeg. Taleren på Podium er slik jeg må tolke det de utstilte verkene, og det er de som må tale med klarhet og styrke til de ellers jevnbyrdige besøkende. Verkene til de respektive kunstnerne taler alle på noe vis om forandringer og overganger, og det er tildels sterke og talende verker, som f eks blikkfanget fra gata, in-situ’en «A simple conversation» av Emiliano Maggi.

 

Om utstillingen formidler karbonets hemmeligheter og overgangens magi avhenger litt av innstillingen til betrakteren. Det er jo subliminale fenomener vi snakker her, og det ligger i begrepet at dette er ting vi normalt ikke opptar vår våkne bevissthet med.

 

For aktivistene i vårt nettverk vil det være av spesiell interesse at deler av Simona Barberas arbeider tar sitt utgangspunkt i lyd- og videodokumentasjoner fra kulturhuset Kåntra i Moss, bl a et restaurert lydopptak gjort av Lotte Ibela i 2006.

 

Åpningen fant sted fredag 30. september og utstillingen står fram til 16. oktober. Galleriet er åpent fra kl 13:00–17:00 fredag til søndag. Ellers kan utstillingen besøkes etter avtale, som kan fiskes etter gjennom en melding til Podiums fb-side

 

Lenke til fb-event her

 

publikum interagerer med Nicholas Johnsons malerier Sundowner 1-2
publikum interagerer med Nicholas Johnsons malerier Sundowner 1-2

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: