Kjære behandlere

Det å gå etter de svakeste, det å bryte ned tillit og tiltro til et helt system, er noe de fleste ville forbundet med andre deler av samfunnet, ikke først og fremst psykiatri og det som handler om menneskers psyke.