Lappesaker til skattesmutthull

Hvert år drives tusenvis av skatteflyktninger og andre som plages av skattefobi til å utføre desperate handlinger for å oppnå trygghet. Noen rømmer fra hjemmene sine i håp om å finne et trygt sted for seg og sine kjære, mens andre leier kostbar hjelp fra skatteadvokater og andre «fagpersoner» for å få råd mot noe de opplever som et truende regelverk. Dette vil uansett bare være ren symptombehandling ettersom årsaken til lidelsen – nemlig ekstrem skattefrykt – fortsatt er ubehandlet.

Lappesettet er et effektivt hjelpemiddel i behandlingen av fobien. Det hindrer klientene i å rømme fra problemene slik at de kan motta det nødvendige av eksponering og kognitiv terapi, for til slutt å ende opp som tilfredse skattebetalende samfunnsmedlemmer.

Blant de faktorene som nyliberalistene opplever at hindrer de frie markedskreftene, og dermed en sunn og konkurransestyrt samfunnsutvikling, er skatt. De har derfor opprettholdt en langsiktig skremselspropaganda som nå bærer frukter gjennom økning i antall skatteparadiser, freeports og firmaer som yter rådgivning for kreativ skatteplanlegging. Propagandaen rammer proporsjonalt med formuens størrelse – jo rikere folk er, jo mer frykter de skatten. Og noen blir faktisk så redde at dersom ikke skatteplanleggingsfirmaene kan hjelpe dem, rømmer de til fjerntliggende land og øyer.

Legg merke til runkefillen!


Hvis noen er skikkelig, skikkelig redd for noe, hjelper det ikke å snakke vedkommende til fornuft ved å si f.eks. «Hallo, det er faktisk ikke noe farlig!» og «Ta deg sammen!». Før man kommer så langt at man kan praktisere realitetsorientering og eksponering for gradvis sterkere skattelegging, må man hindre den panikkslagne i å irre rundt, for faren er da stor for at hen kan skade seg eller gå seg vill. I skatteflyktningenes tilfelle ville den beskyttende bevegelseshindringen innebære å tette skattefluktruter og -smutthull, noe Skattelappesettet er et utmerket hjelpemiddel for.

Bruksanvisning:
Lokaliser skattesmutthullet. Rubb med sandpapirbiten rundt åpningen slik at overflaten blir mattet ned. Velg en passende stor lapp. Påfør lim på begge flater og la limet tørke til det kjennes mindre klissete. Klem lappen fast i ca. 2 minutter.

Oppfølging:
Selv om hullet blir tettet, er man fortsatt bare halvveis i behandlingsprosessen, for den kognitive svikten vil drive den skattefobirammede til å lete etter stadig nye hull, inntil vedkommende erkjenner at skatten er et middel som kan hjelpe dem både privat og yrkesmessig. På det personlige planet kan de f.eks. nyte godt av et godt utbygget utdanningssystem, helse- og omsorgstilbud og offentlig infrastruktur som veier, vann og avløp, samt håndtering av avfall. Som arbeidsgivere eller finansakrobater er de fortløpende tjent med å kunne operere i et stabilt og velfungerende samfunn, preget av tillit der godene er jevnt fordelt, og der deres ansatte eller kunder holdes friske og i full sving. I begynnelsen av behandlingen er det viktig å minne den skattefobirammede ofte om disse fordelene, da de har en tendens til raskt å glemme det. Her gjelds det å være tålmodig. Det er tross alt helt nye nervebaner som skal utvikles. Det er også viktig å hindre behandlingsmottakeren i å ha omgang med kreative skatteplanleggingsadvokater så de ikke havner på kjøret igjen.

Gruppeterapi kan også være utbytterikt, slik at klientene kan få møte andre med samme problemer og får anledning til å dele erfaringer.

Det finnes også mange ressurser på nett som kan virke inspirerende og restituerende:
https://www.taxmenow.eu/en/%C3%BCberuns
https://millionairesforhumanity.org/about/


Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: