Lappesaker til skattesmutthull

Nyliberalistene mener at den største trusselen for det frie markedet, er skatt. Dette driver hvert år tusenvis av skatteflyktninger til desperate handlinger. Noen rømmer fra hjemmene sine i håp om å finne et trygt sted for de kjære formuene sine. Andre leier kostbar hjelp fra skatteadvokater for å få råd mot det nifse skatteregelverket. Lappesettet er et effektivt hjelpemiddel i behandlingen av skattefobi.

Nyliberalistene mener at skatt er en viktig faktor som hindrer at de frie markedskreftene får utfolde seg mot et sunt og konkurransestyrt samfunn.
Deres langsiktige skremselspropaganda bærer nå frukter gjennom økning i antall skatteparadiser, freeports og firmaer som yter rådgivning for kreativ skatteplanlegging. Propagandaen rammer proporsjonalt med formuens størrelse – jo rikere folk er, desto mer frykter de skatten. Og noen utvikler faktisk så kraftig skattefobi at dersom ikke skatteplanleggingsfirmaene kan hjelpe dem, rømmer de eller et familiemedlem til fjerntliggende land og øyer.

Lappesaker til skattesmutthull kan brukes som et effektivt hjelpemiddel i behandlingen av fobien.

Legg merke til runkefillen!

Bruksanvisning

Lokaliser alle skattesmutthull som kan brukes som skattefluktruter.
Tett disse godt igjen ved hjelp av Lappesaker til skattesmutthull.
Om behandlingen ikke er tilstrekkelig, må eksisterende lovverk tas i bruk.
For ekstra gjenstridige skattesmutthull kan det bli behov for å utforme og vedta nye lover.
Gi den skattefobiutsatte fortløpende det nødvendige av eksponering og kognitiv terapi, slik at hen til slutt kan ende opp som et fornøyd skattebetalende samfunnsmedlem.
Oppfølging ved hjelp av kontrollspørsmål er i mange tilfeller strengt påkrevet, da det ikke sjelden forekommer tilbakefall.

Eksempler på kontrollspørsmål

  • Merker du tendenser til tilbakefall, og har du i så fall hatt kontakt med andre skatteflyktninger?
  • Kjenner du til begrepet samfunnskontrakten, og betyr i så fall dette fenomenet noe for deg?
  • Har du gjort deg noen tanker om hvordan nødvendig infrastruktur som strømnett, veier, renovasjon, vann og avløp blir finansiert?
  • Har du noen gang benyttet deg av offentlig finansiert infrastruktur? Forsøk å telle antall ganger.
  • Har du noen gang benyttet deg av et offentlig finansiert velferdstilbud, som f.eks. da du ble født eller gikk på grunnskolen? Forsøk også å telle dette.
  • Kan du gjennom dyp konsentrasjon mobilisere en følelse av solidaritet med andre samfunnsmedlemmer?
  • Er virksomheten din tjent med å være lokalisert i et land med høy grad av stabilitet og gjensidig tillit?
  • Hvor lenge tror du at de mindre bemidlede klassene vil gå med på å betale for din grådighet?Det finnes også mange ressurser på nett som kan virke inspirerende og restituerende:
https://www.taxmenow.eu/en/%C3%BCberuns
https://millionairesforhumanity.org/about/


Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: