Leder

Torggata Blad nr. 2 - 2023, tema: kommunevalg og generell avmaktsfølelse

Leder

Tekst Redaksjonen

Torggata Blad nr. 2 – 2023, tema: kommunevalget og avmakt i sin alminnelighet.

Spørring: “Neoliberalists planning to destroy the Norwegian welfare system, digital art.” Ill.: Torggata Blad × DALL•E – Human & AI

De har allerede valgt for deg. Politikerne som kastet seg over de økonomiske teoriene til Milton Friedman og Chicago-skolen for over førti år sida. De som erstattet, det riktignok litt slitne og maktarrogante, sosialdemokratiet og velferdsstaten med rein egoisme og grenseløs jakt etter økonomisk vinning for de få. De har ryddet bort alle hindre, fra antitrustlover til børsreguleringer, og i prosessen gitt fra seg stadig mer av sin egen makt. Resultatet er at verden, inkludert Norge, styres av store internasjonale korporasjoner og multinasjonale økonomiske interesser. Norge har dessuten, på tross av to folkeavstemninger, overlatt store deler av styringen til EU.

Det er tull å gi den tradisjonelle høyresida skylda aleine. I stedet for å videreføre en politikk basert på tidligere premisser og forsvare velferden, har sosialdemokratiet vært en ivrig pådriver for denne utviklinga. At folk ennå tror at det store skillet i norsk politikk går mellom Høyre og Arbeiderpartiet, kan bare tilskrives særdeles slapp politisk journalistikk, rein manipulasjon og at folk har gitt opp å sette seg inn i politikk. Når partiene til venstre for Arbeiderpartiet ikke har hatt en politisk visjon på over en generasjon, ytre høyre består av bygdetullinger, og resten av partiene representerer særinteresser, har du i praksis bare to valg: Rødgrønn nyliberalisme, eller blåbrun nyliberalisme.

Spørring: “Norwegian tax evaders having fun in Switzerland.” Ill.: Torggata Blad × DALL•E – Human & AI

Siden dette er et lokalvalg kan du stemme på en bygdeliste, eller eventuelt et parti som kan gjøre en viss lokal forskjell. Men, som ved et stortingsvalg, vil stemmen din ikke påvirke strømprisen, renta, krona, inflasjonen eller din eksistensielle livssituasjon. Dette valget er, som valgene før det, allerede avgjort. De rike vinner.

Du kan ikke stemme bort nyliberalismen.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: