Leder

Torggata Blad nr. 1 - 2024, tema: makt

Leder

Tekst Redaksjonen

Torggata Blad nr. 1 – 2024, tema: MAKT.

Makta har aldri framstått som mer fundamental og skremmende enn i dag. Skremmende fordi noen av de mest sentrale internasjonale aktører har ledere som faktisk kan finne på å begå handlinger som rett og slett fører til en ny verdenskrig. Ledere som ignorerer internasjonale avtaler og FN-resolusjoner, og har satt i gang en spiral av trusler og opprustning. Samtidig er verden på stø kurs mot økologisk sammenbrudd. Drevet fram av et tilsynelatende uforanderlig økonomisk system som forsterker alt dette. Javisst, det er ganske fælt. Og jo mer vi hører og leser om det, jo verre blir det.

Så sitter vi der da, og er redde. Redde for Putin, Netanyahu, Trump, inflasjon og renteøkninger. Med mobiltelefoner som går i stykker dagen etter at garantien utløper, og trøster oss med å konsumere. Verden går sin skjeve gang, og vi er maktesløse til å gjøre noe særlig med det.

For hva kan vi egentlig gjøre? Når solidaritet er erstattet med individualisme? Når fagforeningskamp stort sett dreier seg om å holde tritt med inflasjonen? Når å flytte til Sveits blir et effektivt politisk maktmiddel? Når politikerne stort sett vedtar tiltak nedover? Når økonomiske lover begrunner alt som er fælt?

Vel, vi kan klynke og gi faen, eller bite tenna sammen og prøve å sparke tilbake så godt vi kan. Torggata Blad går for det sistnevnte. Det er mye skildring av avmakt i dette nummeret, men la det være et utgangspunkt for å sloss mot det. Tenk: Må det være sånn? NEI, det må ikke være sånn!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: