Lokalnytt

Lokalnytt
Det er arbeid på gata, på en eller annen måte vet vi at dette er en type forbedring, selv om vi ikke kjenner disse arbeiderne eller kompaniet, det er mulig å få til en samtale i fri flyt, sponse en øl på asfaltsjefen og greier, som man gjerne gjør i pressa, få han til å plapre om arbeidsforholda og man er fritt vilt for folks begjær og nysgjerrighet, dette er ikke slik for meg.
Delt husarbeid gir flere skilsmisser, er VGs store oppslag i dag, dem om det, videre er dette ikke kostelig engang, hva faen.
Gata er god som gull.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: