Måneskinnssonaten

Plata

Plata til Torggata, det kunne vært noe, ekspropriere café Sara og bruke bakgården der til frirom! Anti apokalypse, til å mene noe som ikke er det rette! Fett! Man har det greit i denne vår gate, men det er noe med urealitet, feie bort skadedyr, liksom, ha dem plassert på smalt fortau i Storgata til Gunerius, der de kan bli overkjørt av trikk i vill fart når som helst. Mord!
I Torggata er de frie for dette! Kan valse rundt i et stort gaterom, bli integrert! Hei!

Vi kan ta Sara som en lokal Florence Nightingale. Til Verket!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: