Markedets usynlige hånd

Markedets usynlige hånd er et diffust, men allikevel virkningsfullt fenomen, og fortjener derfor å bli innfanget for nærmere analyse. Prøv selv, med dette elegante avstøpningssettet.

Introduksjon

Selv om Adam Smith – grunnleggeren av klassisk økonomisk teori – kun bruker begrepet den usynlige hånd én gang i verket «The Wealth of Nations», er dette noe mange forbinder ham med. Ideen om den usynlige hånd er at samfunnsøkonomien på finurlig vis – gjennom prismekanismen – omdanner kaos, konkurranse og menneskers egoisme, til samhandling og orden. Godene i økonomien fordeles og folk får tilfredsstilt sine behov, samtidig som den totale velstanden øker. Flotte greier, med andre ord. Men: nyliberalistene mente – og mener fortsatt – at den usynlige hånd ikke er sterk nok, og at den derfor trenger hjelp av visse statlige instanser, dvs. militær, politi og domstoler. Resten av offentlig sektor skaper bare unødige utgifter og hindringer, og kan derfor avskaffes.

Er markedets usynlige hånd også usynliggjørende, kan man spørre seg. Hvis markedets usynlige hånd er fiendtlig innstilt til skattelegging av de rike – noe mye tyder på at den er – har den trolig banet veien for skatteunndragelse gjennom innkjøp og bortstuing av kunst i stor skala. Denne praksisen har ført til at en stor del av verdens kunsthistorie, og dermed vår felles kulturarv, har endt opp i såkalte freeports – skattefrie lagerhaller i bl.a. Genève – og er dermed ikke lenger synlig for folk flest.

Innhold

30 ml gips, monteringskrok

Bruksanvisning

Markedets usynlige hånd er et diffust, men allikevel virkningsfullt fenomen, og fortjener derfor å bli innfanget for nærmere analyse, noe vi anbefaler at dette avstøpningssettet blir benyttet til.

Tøm gipsen i en liten beholder det ikke er så farlig med (f.eks. en gammel hermetikkboks), rør inn 60 ml vann, tøm den ferdige blandingen over i aluminiumsboksen (støpeformen) og la gipsen tørke. Du har nå skapt det usynlige avtrykket av markedets usynlige hånd. Skru evt. på vinduslokket, fest monteringskroken på boksens bakside og heng den opp på veggen, eller plasser boksen på en pidestall.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: