Avstøpningsutstyr for Markedets usynlige hånd

Ideen om markedets usynlige hånd stammer fra klassisk økonomisk teori og er en historie om en knapt nevnt hånd som ble styrende for verdensøkonomien. Den skulle på finurlig vis – gjennom prismekanismer – omdanne kaos, konkurranse og menneskers egoisme, til samhandling og orden. Med dette elegante avstøpningsutstyret kan du kanskje fange tidenes største bløff.

Introduksjon

Selv om Adam Smith – grunnleggeren av klassisk økonomisk teori – kun bruker begrepet den usynlige hånd én gang i hovedverket «The Wealth of Nations», er dette noe mange forbinder ham med. Ideen om den usynlige hånd går ut på at hvis markedskreftene får operere helt fritt, vil alt nærmest friksjonsfritt legge seg til rette på best tenkelige vis, ja faktisk bedre enn hva det menneskelige intellekt kan klare å tenke ut. Godene i økonomien fordeles og folk får tilfredsstilt sine behov, samtidig som den totale velstanden øker. Som mange kan se, tangerer genialiteten i dette noe guddommelig. Men i motsetning til de klassiske økonomene mener nyliberalistene at den usynlige hånd ikke er sterk nok til å beskytte de aller rikestes eierinteresser. Derfor trenger den hjelp av visse statlige instanser, slike som militæret, politiet og domstolene. Resten av offentlig sektor, inklusive hele velferdsstaten, skaper bare unødige utgifter og hindringer, og kan derfor avskaffes.

Markedets usynlige hånd har i tillegg en usynliggjørende virkning. Med sin fiendtlige innstilling til skattelegging av de rike har den banet veien for skatteunndragelse gjennom innkjøp og bortstuing av kunst i stor skala. Denne praksisen har ført til at en stor del av verdens kunsthistorie, og dermed vår felles kulturarv, har endt opp i såkalte freeports – skattefrie lagerhaller i bl.a. Genève – og er dermed ikke lenger synlig for folk flest. Lær mer om denne typen virksomhet i førstehjelpsskrinets Lappesaker til skattesmutthull.

Innhold

30 ml gips, monteringskrok

Bruksanvisning

Markedets usynlige hånd er et diffust, men allikevel virkningsfullt fenomen, og fortjener derfor å bli innfanget for nærmere analyse. Noe vi anbefaler at Avstøpningsutstyr for Markedets usynlige hånd blir benyttet til.

Forsøk å famle deg fram til markedets usynlige hånds energifelt. Nå gjelder det å handle hurtig.
Tøm gipsen i en liten beholder det ikke er så farlig med (f.eks. en gammel hermetikkboks), rør inn 60 ml vann, tøm den ferdige blandingen over i aluminiumsboksen (støpeformen) og la gipsen tørke. Du har nå skapt det usynlige avtrykket av markedets usynlige hånd. Skru evt. på vinduslokket, fest monteringskroken på boksens bakside og heng den opp på veggen, eller plasser boksen på en pidestall.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: