Medborgarparlamentet i Finland

Tekst Rita Leppiniemi Foto Jussi Rekiaro

Medborgarparlamentet är ett nytt försök på att utveckla den finska demokratin, som ordnades för första gången i november 2023. I den här intervjun berättar Jukka Hooli hur han upplevde deltagandet.

Medborgarparlamentet är ett nytt försök på att utveckla den finska demokratin, som ordnades för första gången i november 2023. Medborgarparlamentet bestod av en grupp slumpmässigt utvalda finländare med varierande bakgrund, som fick möjligheten att skapa sig en uppfattning om olika samhälleliga frågor. Till slut sammanställdes deltagarnas frågor samt åsikter i en rapport som överlämnades till riksdagen. Forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet i samarbete med riksdagen och Sitra arrangerade evenemanget. Det är osäkert om initiativet får en fortsättning.

En av deltagarna i Medborgarparlamentet var Jukka Hooli, en ung pensionär från Österbotten.

– Hur fick du inbjudan till att delta?

– Det började med att det kom ett brev med en fråga om jag var intresserad av att delta, med en kortfattad information om vad det gick ut på. Jag måste anmäla mig via nätet, vilket jag gjorde och det tog några veckor så kom ett nytt brev. Där stod det att jag var med i utlottningen av vilka som skulle få delta. Därefter kom ytterligare ett brev, där frågan var om jag ville delta personligen i Helsingfors eller via zoom-möte. Jag valde att delta via zoom.

Senare har jag fått veta att det var 30 000 slumpmässigt valda invånare i Finland som kontaktades till en början, och av dessa var det 2300 som visade intresse, och slutligen blev 600 personer utvalda för att delta i det första medborgarparlamentet.

– Så du blev utvald, hur gick det sedan till?

– Medborgarparlamentet ordnades en helg i november, och vi blev indelade i 40 grupper, förutom de som deltog personligen i Helsingfors. I våran grupp var vi 10 stycken, de flesta var från södra Finland. Det var stor ålderskillnad på de som deltog, samt alla kom från olika yrkesgrupper. På lördagen började vi 10:00 och slutade 18:00. Söndagen var lite kortare.

Det började med att några experter diskuterade dagens tema som vi fick lyssna till, samt ställa frågor. Första dagens diskussionsämne var ifall vi borde öppna upp injektionsrum för narkotikamissbrukare, samt legalisera cannabis. Andra dagen diskuterade vi beskattningen av fordon, tung trafik samt olika skatter på bensin och diesel.

Experterna var Elina Kotovirta från social- och hälsovårdsministeriet. Riksdagsledamöterna Jussi Saramo (Vänsterförbundet) och Mira Nieminen (Sannfinländarna). Forskingsprofessor Pekka Hakkarinen från Institutet för hälsa och välfärd, samt Mika Luoma-aho från Finlands cannabisförening och Kim Kannussaari från Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och Anna Sahari från Statens ekonomiska forskningscentral. Hanna Kalenoja från Informationscentralen för fordon och forskare Emilia Suomalainen från Finlands miljöcentral.

Varje grupp hade en ledare, som höll i trådarna. I början ställdes allmänna frågor som alla i gruppen måste svara på, och senare blev det en diskussion, där alla måste ha en åsikt, vi fick inte lov att bara säga att vi var eniga eller oeniga. Jag tyckte vår grupp var bra och vi hade många olika synpunkter, speciellt den första dagen.

Tillslut sammanställde gruppledaren våra frågor och skickade dessa vidare till experterna.

– Tycker du fick din röst hörd?

– Jag var ju en bland andra i min grupp, men det var intressant att delta.

– Skulle du delta på nytt?

– Ja, definitivt, ifall jag fick chansen skulle jag absolut göra det. Det var väldigt bra organiserat, med en tidtabell som höll och det kändes som om jag kom lite närmare beslutsfattarna. Finlands demokrati är i grund och botten bra, men samtidigt finns det många som inte hörs. Detta initiativet gör att jag blev mer engagerad i ämnet, och därför är det lättare att ha en åsikt.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: