Men Vestbredden var ikke død

Så… du trodde det ikke skjedde noe som helst bak lukkede dører i
bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel? Så feil kunne du ta.

Tekst: vestbredden.net  Foto: Åse Karlsen

Hvis du da i det hele tatt veit at det eksisterer et bo- og arbeidskollektiv der, i Hausmannsgate 40, klemt inne mellom den gjenmurte hjørnegården i nummer 42 og Hausmania kulturhus. Hekt på Cafe Hærverk og Vega scene, og du vet kanskje hvor i byen de holder til.

Salg og elendighet
Vestbredden Vel Vel er blant de lengstlevende tålte husokkupasjonene i Norden, og holder hus (sic) i et byområde som er regulert til byøkologisk kulturkvartal. I 2016 vedtok Oslo bystyre å selge kvartalet til den første og beste eiendomsutvikleren som var villig til å betale (underpris) for alt unntatt kulturhuset Hausmania, som fortsatt er eid av kommunen.
Urbanium er ny eier, men mer om det senere. Faktisk mye senere og overhodet ikke i dette eksemplaret av Torggata blad.

Oase i ørkenen
I den nye situasjonen, kastet ut av Oslo kommunes trygge favn eller rettere: kastet ut av Oslo kommunes kafkaeske eierskapsforvaltning og ut på det private markedet, blåste det fra absolutt alle kanter. I den ørkenen fant bo- og arbeidskollektivet tro, varme og håp i å holde driften i gang og hjulene surrende.

Forente aksjonister
Høsten 2018 kom kollektivet opp med en god idé, nemlig å åpne dørene for folk som ønsket å bidra til å styrke boligaksjonismen i en tøff tid.
Resultatet ble workshops hver torsdag og helt vid åpne workshops hver siste torsdag i måneden. Her møtes sympatisører, brukere og beboere til diskusjon, prosjektarbeid, arkivering, dokumentasjon og politisk tenketankvirksomhet.

Velkommen skal du være!
Hver siste torsdag er også du, kjære leser, velkommen. Bank på vinduet nærmest nummer 42 sånn ved 18-tida, og noen vil slippe deg inn.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: