Minispray for miniaksjoner

Hvordan skal man komme til orde om naturødeleggelser og urettferdighet når det å ytre seg i det offentlige rom er forbeholdt de som har råd til reklameplass, mens andre ytringer blir regnet som kriminell forsøpling? Med Minisprayen kan du ubemerket etterlate deg bemerkelsesverdige, underfundige eller maktkritiske uttrykk i offentlige rom.

Introduksjon

Graffiti er en eldgammel ytringsform som gjenspeiler menneskets behov for å befeste sin eksistens. I Brasil har de utviklet en særegen form for graffiti kalt pixação. Denne har røtter tilbake til 30-tallet og ordet kommer fra verbet pichar som betyr å dekke med tjære. Fram til 80-tallet ble pixação brukt til å uttrykke politisk protest, men etter hvert utviklet den seg til å bli utøverens – pixadorens – signatur.

På 1980-tallet gjennomgikk Brasil en økonomisk krise. Responsen var å la en nyliberalistisk og markedsorientert politikk slå inn over landet. Bolig, i likhet med en rekke andre sosiale rettigheter, ble med den nye politikken overlatt til det frie og private markedet å innfri. Brasil er i dag det landet i Sør-Amerika med størst økonomisk ulikhet. Politisk uro, korrupsjon og en skyhøy voldsstatistikk er konsekvenser av dette igjen.

Endringen av pixação-praksisen fra politiske slagord til signaturer, kan leses som en resignasjon over et samfunn der de enorme ulikhetene er sementert. I stedet for å påvirke samfunnet gir uttrykksformen et utløp for raseri, og danner grunnlag for et fellesskap der de innforståtte kommuniserer seg imellom. Plassert på godt synlige, men utilgjengelige veggflater – aller helst på berømte bygg eller bygninger som huser maktinstitusjoner, viser de fingeren til samfunnet og signaliserer at de finnes.

Lær av Brasil og ta sprayboksen fatt mens du ennå har mulighet til å påvirke samfunnet!

Innhold

Malingsspray i hendig lommeformat

Bruksanvisning

  • Klekk ut et suverent slagord eller et snedig motiv som kan skape en bevegelse, formidle informasjon eller få folk til å undre seg.
  • Oppsøk en egnet flate på et rolig tidspunkt.
  • Mal raskt opp motivet, eller etterlat en rasende signatur, og forlat åstedet.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: