Møte

Brakkeby

Møte med en del prominente folk, på IKM, Interkulturelt museum på lørdag, hvor en del selvbestaltede folketalere ba om ordet for å få gjennom sin privatsak, forløp ikke ubemerket. Noen var der, som byråd for kultur Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet, hun sa at Grünerløkka Lufthavn skal oppjusteres nå og hun vil sette kultur mer på dagsorden i Oslo. Flott!
Victoria Marie, leder av byutviklingskomiteen i bystyret sa at Torggata gågate var blitt veldig fin og Torggata Blad kunne da presentere seg i innlegg.
Man sa hvilke hatter man hadde på seg i denne maverick seanse. En double hat confrontation, der jeg ikke taler det som heter min sak i politikerspråket, da frika de ut, selvfølgelig, jeg er interessert i sak, der Audun Engh prata om at man skal bygge by ikke boliger, godt sagt!
Audun Engh er advokat og byplanlegger med lang erfaring i bransjen, og det som heter å holde politikere i øra er lite sann tale, man må kunne bygge kontaktnett man kan stole på.
Slemme pønkere for hvem alt skal gå til helvete slakta de grønne MDG for svik, men det er ikke der det ligger, Harald Nissen, bystyregruppeleder for MDG snakka farlig nært å melde de grønne til politiet i et innlegg, vi vet et alternativ for den mannen, Alternativet!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: