Nav Palett

Nav Palett – et kategoriseringsverktøy for effektiv brukerhåndteringsstrategi.

Konsept Fist House og Bounce Back Industries

Nav Palett – en kort introduksjon til kursets innhold


Nav-brukere er like mangfoldige som det finnes farger i regnbuen, og det kan ofte være vanskelig å velge hensiktsmessig saksbehandlingsstrategi. For nye saksbehandlere er det derfor viktig å lære seg å beherske Nav Palett så raskt som mulig, slik at budsjettmålene overholdes. Dette kurset tilbyr sertifsert opplæring i bruken av Nav Palett og holdes av utviklerne av verktøyet:
Bounce Back Industries og konsulentfirmaet Fist House.


Grønn naver er, som navnet tilsier, helt grønn i systemet og derfor uproblematisk å håndtere. Navere i denne gruppen har som regel ennå ikke innsikt i hva de har krav på, og kan derfor enkelt avfeies uten at det skaper uheldig mediedekning eller ubehagelige konfrontasjoner.


Gul naver har fått fargen sin etter trafikklyssymbolikken og er enkel å sette på vent uten at de lager bråk. De har som regel enten oppsparte midler, en ektefelle som forsørger dem, eller de har et hus eller en bil de kan selge mens de tålmodig venter på å bli behandlet. Null stress!


Rød naver – også kalt sinna-naveren – har full innsikt i hvilke ytelser han/hun har krav på, og bruker mye aggresjon på å vinne fram med sine fordringer; noe som kan være skremmende for uerfarne saksbehandlere. Her må man bare være litt tålmodig og bruke uthalingstaktikk mens skjellsordene hagler. Før eller senere vil treneringen bære frukter, og den røde naveren ender opp som en knust og medgjørlig bruker. Her er det bare å kjøre på med urimelige dokumentasjonskrav og meningsløse CV-skrivekurs.


Blå naver er utbredt i distriktene og har en særstilling da de enten er i slekt med, eller har bekjente som jobber relativt høyt oppe i det lokale Nav-systemet. Disse bør få full pakke og må behandles varsomt slik at de ikke ender opp i psykiatrien.


Rosa naver – også kalt ung-naveren – er det unge motstykket til grønn naver. Navere i denne gruppen er ofte dropouts som tror systemet er til for at de skal bæres gjennom livet på gullstol. Disse er ekstremt lett å knekke, og etter bare et par uker med trenering og avslag, ender de opp i psykiatrien.


Hvit naver – også kalt hvitsnipp-naveren (nokså utbredt i disse korona-tider) – er næringslivstopper som heller ønsker å ta ut litt ekstra lommepenger fra Nav, enn å belaste firmaet sitt med permitterings-fallskjermer og den slags. Disse naverne er viktig å ta godt vare på, både fordi de har mektige forbindelser som kan lage ubehageligheter, og fordi de er lojale støttespillere til blå-brune regjeringssamarbeid med samvittighetsfull innsparingsiver.


Svart naver blir kalt for svartsnipp-naveren fordi de utgjør en kontrast til ovennevnte kategori. Disse har ekstremt god innsikt i sine rettigheter, og skyr ingen midler for å vinne fram med sine krav. De har ofte anarkistiske tilbøyeligheter og ser på nav-ytelser som en form for borgerlønn. Dette er langtids-navere som man like godt bare kan punge ut til med en gang. Man blir uansett aldri blir kvitt dem. De er dessuten svært aktive med offentlig sverting av Nav, og trengs derfor å roes ned så godt det lar seg gjøre.


Brun naver er ofte kjennetegnet av et rart-klingende navn. Før eller senere vil slike navere vinne fram med sine krav, men de har ofte mange barn så derfor er det mye å spare på å holde det gående med uforståelig begrepsbruk og krav om norskkurs o.l. så lenge som mulig. Ved eventuelle tilsagnsvedtak skal Nav Kontroll settes inn umiddelbart for å hindre pengelekkasje til utlandet.


Oransje naver er oppkalt etter begrepet «orange is the new black» og representerer alle navere som har blitt skjøvet ut av samfunnet etter å ha blitt straffedømt. Disse vil for alltid forbli uglesett og vil sjelden greie å få seg noe sted å bo eller en skikkelig jobb. De er så vant til å bli tråkket på at de lett kan skyves ut fra Nav-systemet og inn i en evig runddans av nye lovbrudd og fengselsopphold.


Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: