«nice» is not nice anymore, you know?

jeg så en doku om Himmler, sjefen for det tredje rikets elitepolitistyrker. Guffen type, kjærlig familiefar og hensynsløs massemorder. Kom fram at han hadde brukt ordet anstendig om de som tjente under han, bødlene. «anstendig», joggu. jeg kom på at jeg hadde brukt det samme ordet, om noe helt annet i en helt annen sammenheng , men lell, jeg følte meg eklet. jeg måtte gå inn i teksten og bytte ut dette nå bedervede ordet fra min nylig skrevne artikkel. Jeg kan ikke ønske mine medmennesker «anstendige» vilkår med Himmler i minne. Tror kanskje det var litt samme følelsen Assange satt ord på etter Mannings lekkasje av amerikanske krigsforbrytelser i Irak. «nice» is not nice anymore, you know?

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: