Nidvisebongbongen

Nidvisebongbongen er en latterens trojanske hest som lar deg smugle munter, avmaktsreduserende eller omveltende maktkritikk dypt inn i de mest feststemte salonger og opp til maktens høyeste tinder. Ta brodden av makten med lattervekkende sitater eller selvskrevne vitser – valget er ditt.

Introduksjon

Latter kan være uttrykk for glede, den kan virke som et sosialt smøremiddel – frigjørende og samlende – og den kan brukes som våpen. Ved å bruke latterliggjøring som hersketeknikk kan maktpersoner angripe ovenfra; mens nidviser og andre satiriske uttrykk er ammunisjon for en latter som rammer nedenfra. Med nidvise mener vi i denne sammenheng alle former for humoristisk kritikk; det være seg vitser, smededikt, framføring av ufrivillig komiske sitater m.m.

I nyere tid har makten begynt å omfavne satiren for å ta brodden av den. Populære politikere kommer kritikken i forkjøpet ved å være selvironiske – en taktikk som virker både avvæpnende og avledende. Denne tendensen bør snarest komme til en ende, ellers mister satiren sin brodd, og et betydningsfullt våpen havner i fiendens hender.

Nidvisebongbongen er til forveksling lik en vanlig smellbongbong som det forventes at inneholder en harmløs og slapp kransekakevits. Med Nidvisebongbongen kan man komme tett innpå makten uten at dens representanter forstår hva som er i gjære. Dermed får man fritt leide til å utføre et muntert overraskelsesangrep i form av en nidvise. Motstanderen rekker ikke en gang å ty til sitt sedvanlige selvironiske mottrekk.

Nidvisebongbongene kan også utgjøre rammen for en demonstrasjon i det offentlige rom, der de blir delt ut i større skala og danner grunnlaget for en maktveltende latterepidemi. Les mer om maktveltende latter i avsnittet om Sitteunderlag for sitt-ned-aksjoner.


Bruksanvisning

En helt vanlig smellbongbong kan enkelt gjøres om til en Nidvisebongbong. Åpne den forsiktig og lirk innholdet ut. Erstatt kransekakevitsen med din egen papirlapp og sett sammen bongbongen igjen. Nidvisebongbongen kan enten snikplasseres ut blant andre smellbongbonger på en kransekake i festlig lag, eller man kan gå mer målrettet til verks og utfordre en maktperson til å smelle bongbongen, sette silkepapirkronen på hodet og lese vitsen.

En kjekk tekst for Nidvisebongbonger som brukes mot nyliberalistiske maktpersoner kan være følgende:
Kosmisk vesen 1: Hva skjedde egentlig med den bråkjekke apearten Homo Sapiens på jorda? Hvordan klarte de å utrydde seg sjøl?
Kosmisk vesen 2: De fant opp nyliberalismen.


Eksempler på andre tekster som kan brukes i nidvisebongbongene


Jens Stoltenberg på LO Stats kartellkonferanse i 2008: «Jeg vet ikke hva NPM er for noe, men om dere er mot det, er sikkert jeg det også.»

[Seks år tidligere hadde Stoltenberg innført en av velferdens største reformer: sykehus som helseforetak. En reform utført i rekordfart og uten forutgående utredning, og som bar alle kjennetegn på New Public Management.]

Ronald Reagan: «Approximately 80% of our air pollution stems from hydrocarbons released by vegetation, so let’s not go overboard in setting and enforcing tough emission standards from man-made sources.»


Margaret Thatcher: «There can be no liberty unless there is economic liberty.»


Friedrich August von Hayek: «I am certain, however, that nothing has done so much to destroy the juridical safeguards of individual freedom as the striving after this mirage of social justice.»


Milton Friedman: «The most important single central fact about a free market is that no exchange takes place unless both parties benefit.»


Ayn Rand: «Those who advocate public scholarships have no right to them; those who oppose them have.»


Tony Blair: «I can only go one way. I’ve not got a reverse gear.»

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: