Noen har slått blomsterenga

Grøntgruppa har dette året utvidet bie-bestanden på Hausmania med nok en flokk, og blomsterenga som Grøntgruppa har sådd og stelt, skulle være mat for biene utover sensommeren. Nå har noen slått blomsterenga i Vestre Elvebakke, og Åse er fortvila. Næringsgrunnlaget til biene står nå i akutt krise, og Åse må skaffe en slynge for å ta honningen før biene begynner å ete av den selv. Hun hadde ikke forestilt seg at det ble nødvendig før om tre–fire uker enda.

Tekst Harald Lange Foto Åse Karlsen

«Dette er uforståelig», sier en fortvilt Åse Karlsen og ser utover den nyslåtte skråningen i Vestre Elvebakke. Hun plukker opp en og annen markblomst som har møtt en ublid ende. «Vi har fått tilskudd fra Bymiljøetaten for å anlegge og pleie en blomstereng her, for dermed å kunne utvide bieholdet på Hausmania. Dette skulle vært maten til biene de neste ukene, nå er det bare et tidsspørsmål før de må spise sin egen honning.»

Det har vært en vanskelig sesong for Grøntgruppa på Hausmania. Sterkt varierende vær- og temperaturforhold har forsinket vekstprosessen, og det har heller ikke hjulpet at vertssamvirket har latt regnskyddspresenningene henge oppe gjennom hele sommeren, til tross for laber arrangementsfrekvens. Halve hagen har dermed blitt liggende i permanent skygge, med det resultatet at tomater, solsikker og chilli ikke blomstrer og at grønnkål og bringebærbusker har blitt herjet av meldugg og skadedyr. Med dette tilbakeslaget på toppen er Karlsen lei. Hun har brukt veldig mye av sin tid på hageanlegg og bier på Hausmania, men føler nå at det er vanskelig å finne noen motivasjon for å fortsette.

Det er foreløpig et mysterium hvem som har slått enga og hvorfor. Det er Bymiljøetaten (BME) som har ansvaret for leirskråningen ned mot Akerselva, og de har jo støttet Grøntgruppas prosjekt med 36.000 kr i inneværende sesong, bl.a. for utvidelse av bie-bestanden og utplanting av sommerblomster i Vestre Elvebakke. BME oppfordrer også på sine nettsider folk til å anlegge blomsterenger, og de avholder også kurs i hvordan skape og stelle blomsterenger.

Men likevel har noen kommet med kantklipperen og felt et hundretalls solsikker akkurat rett før de skulle gå i blomst, i tillegg til et utall andre blomstrende vekster som hadde funnet rotfeste her.

Helene Gallis deler Karlsens fortvilelse over det inntrufne. Nabolagshage-gründeren har kommet til stedet etter å ha lyttet til venninnens beklagelser, og mener dette er en sak for lokalpressen. Hun vil ha et oppslag i Vårt Oslo, og en kritisk oppfølging av saken ovenfor de ansvarlige. Hun heller mot en teori om at dette er et utslag av manglende kommunikasjon og instruks innad i etaten. Hun kjenner til lignende eksempler der ansatte i bydel eller etat har blitt sendt ut med redskaper og mangelfull instruks.

For bieholdet på Hausmania er dette en prekær og kritisk situasjon. Grøntgruppa har ikke investert i egen honningslynge, men har basert seg på å leie en når tiden er moden. Blomstene i leirskråningen i Vestre Elvebakke skulle sikre biene mat for resten av sesongen. Med dette inngrepet har bie-bestanden blitt kastet ut i akutt næringskrise, og Karlsen er nå tvunget til å framskynde slyngingen med flere uker.

I tillegg til disse påtrengende bekymringene lurer hun på hvordan hun skal formidle dette til alle som har stilt opp under utplantingsdugnaden og donert egne planter. Hun tenker spesielt på den unge moren som tok med seg sin sin 6 år gamle datter til plantedugnaden. De har ingen dyrkingsfasiliteter i sitt eget nabolag, og hennes botanisk interesserte datter hadde sine planter her i leirskråningen, hvor hun samvittighetsfullt fulgte dem opp med logg og målebånd. «Hvordan skal jeg forklare dette for henne?» lurer en oppgitt Karlsen.

Tirsdag 11. august ble det klart at det var EBY som hadde slått enga. EBYs representant forklarte det med en intensjon om å «rydde opp», noe som står i et tvilsomt lys, alt så lenge det fortsatt ligger hauger av brukte sprøyter og andre tilfeldige etterlatenskaper i bunnen av skråninga. Etter at enga ble slått har dessuten folk igjen begynt å kaste fra seg avfall og gjenstander i skråninga.

EBYs representant avfeide kritikken med «vi er eierne av tomta, og vi gjør som vi vil». I hele Oslo er by-økologisk tenkning og praksis på frammarsj, i form av sosiale dyrkingsforetak og nye retningslinjer for parkdrift. Bydelene og aktuelle kommunale forvaltningsgrener følger opp og stimulerer til denne utviklingen. Det er mer enn merkelig at det eneste stedet i Oslo hvor by-økologi ikke skal tillates er i det by-økologiske forsøkskvartalet. Det er rett og slett ikke til å forstå.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: