Norges Bedreviterforbund

Avd for gode feilsitater

Det er klart at dagens sak i PFU, Pressens Faglige Utvalg, om THE, Thomas Hylland Eriksen, som er feilsitert i en del artikler, eksempelvis en, der en ikke forstår hans begrep Dekonstruksjon av majoriteten, oppfattet som undergraving av demokratiet, det er denne spaltes vidsyn å bemerke at Norges Bedreviterforbund ikke er Norsk Grinebiterforbund (se dette)
At man ikke vil dekonstrueres, er fullt forståelig, oppfattet som eklatant bevisst smøreri fra PFU sin side, dermed vil vi Bedrevitere ikke ha noe av dette.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: