Nyord

I forbindelse med det moderne er det tid for en besinnelse på å snakke så folk forstår. Folk flest er folk flest, og folk flest er å betrakte som folket i Holbergs stykke Erasmus Montanus, som for øvrig ikke er forstått, der Holberg påpeker et kommunikasjonsproblem mellom folk og styresmakter.
Dette kunstverk er jo uforliknelig hot og satanisk og er å foretrekke som modell for en diskurs mellom mellomlaga og folket i denne uforliknelighetsatmosfære som øker folks bevissthet om klasseforholda.
Vi som er pressa for tiden, vil på det nåværende tidspunkt ta makta over diskursen som denne godfjotten Slagsmål Vedum inviterer til, denne slagbjørn av en ulvejeger, som det står på Wikipedia, han er også ansett som en habil danser, der Jonas Gahr Støre er flink til å promotere seg selv som en som er folkelig når han først vil det, vi i Torggata Blad vil stanse dette rælet. Snakk norsk!
Samenes rettigheter er ikke til å komme forbi i en informativ atmosfære om hva norsk kultur er, per se vil vi si som Platon at du kommer ikke ut av løvens hule uskada.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: