Gargantua, a satirical lithograph by Honoré Daumier, 1831.
Gargantua, a satirical lithograph by Honoré Daumier, 1831.

Økonomi forklart for min datter

Boka er et forsøk på å svare på datterens spørsmål «Hvorfor finnes det så store ulikheter, pappa?»

Tekst: Hege Vadstein

Økonomi forklart for min datter
av Yanis Varoufakis
Oversatt av Erik Ringen
191 sider
Solum Bokvennen
2018

Varoufakis ønsker å gi datteren (og leserne) et grundig og forståelig svar på dette, for, som han skriver: Det å gi alle en mulighet for å snakke med en viss autoritet om økonomi, er en forutsetning for et godt samfunn og et ekte demokrati. Og som han konkluderer med i epilogen: Økonomi er altfor viktig til at vi kan overlate det til økonomene.

Varoufakis geleider leseren gjennom verdenshistorien og viser hvordan fenomenene gjeld, penger og profitt har oppstått, hvilke konsekvenser dette har hatt opp gjennom tidene, og hvilke konsekvenser forskjellen på opplevelsesverdi og bytteverdi (pengeverdi) har hatt og har på jordkloden og dens beboere.

Etter forgjeves å ha lest en del redegjørelser for hvordan det er gjeld som skaper penger, ga denne boka meg endelig en forklaring som var pedagogisk nok skrevet til at jeg kunne forstå fenomenet. Varoufakis’ måte å skrive om jordbruksrevolusjonen, religion, føydalsamfunnet og den industrielle revolusjon er faktisk så begripelig at jeg fortsatt nå i ettertid anser meg i stand til å gjengi innsikten han har formidlet – noe som i utgangspunktet, for denne leseren, må anses å være for et mirakel å regne når det gjelder komplekse tankerekker omkring økonomi, historie og politikk.

Bitcoin, robotisering og klimakrisen blir også grundig gjort rede for i Varoufakis’ svar til sin datter. For å anskueliggjøre hvordan klimakrisen gagner markedsprofitørene, viser han for eksempel hvilket økonomisk oppsving en skogbrann fører til lokalt. I dette tilfellet er det bare opplevelsesverdien til skogen som blir redusert, mens bytteverdien blir maksimert. I et globalt perspektiv blir slike avveininger mildest talt gufne å tenke på.

Boka er aldri naivt forenklende, men snarere dialogisk avveiende, der synspunktene blir illustrert av bl.a. Sofokles’ Oidipus, myten om Ikaros, Shelleys Frankenstein, The Matrix, Star Trek, og en mengde sitater og historiske anekdoter.

I de siste kapitlene drøfter Varoufakis to motsatte tankeganger: «Demokratiser alt!» versus «Gjør alt om til handelsvarer!». Han innrømmer overfor datteren (og leseren) at «Demokratiser alt!» er anbefalingen han legger opp til gjennom hele boka, men parafraserer Winston Churchills bemerkning – demokratiet er riktignok en helt forferdelig styreform, ettersom det er likeså mangelfullt, defekt, ineffektivt og korrupt som de menneskene som er med i det, men det er likevel bedre enn alle alternativene.


Yanis Varoufakis (f. 1961 i Athen) er økonom og tidligere finansminister i Hellas. I 2016 lanserte han DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), en pan-europeisk bevegelse som jobber for at EU skal bli mer demokratisk. DiEM25 består av en rekke toneangivende personer som bl.a. Julian Assange, Toni Negri og Noam Chomsky.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: