Om nære og fjerne omgivelser

fra_scenen

Torggata Blad har for tiden stor trafikk, et utall av henvendelser og søppelpost kastes prompte. Vi var der ikke, det er helt klart, moteriktige meninger bringes ikke til torgs. Det som skjer på gata kan ofte virke som en suppe. Aftenposten er i dag opptatt av frafallet i den videregående, skole, det var Kristin Halvorsen også, og Erna mener 90 prosent skal fullføre videregående innen 2030, wow!
Vi tenker på en skole der man sikkert og visst har som mål at eleven skal kunne det som trengs for å bli oppegående mennesker, en nedadgående trend for avisene er ikke lystig for ledelsen.
Nei, i denne forbindelse målbærer vi de nære omgivelser i første omgang, de uferdige strøk i Torggata samt tilliggende herligheter, der det som skjer i gata er utgangspunktet for alt, de vi møter, her traff vi musiker Rune Engine, som kommer sterkere tilbake, han bor i Spania, det er fortrollet hvor mye man kan få til på en gang! En nattbordsamtale kan også være lystelig!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: