On the spot

I bakgården på Teddy’s softbar i Brugata foregår det nå en scene, en type nasjonalmythos, i forbindelse med litteraturen rundt folka her er dette noe annet enn Mono, dette er harry. Mono stereo og i denne saka kan man snakke om en type tradisjon og en re-etablering av Old School, på en mystisk måte skjer dette her nå i syntese.
Ingen kan noe for hvor man kommer fra og hva man har opplevd, hvilke impulser man har mottatt, hvilke inspirasjoner, jeg har aldri kjørt motorsykkel, det er noe å bidra med i verdenshistorien, det er greit det, like greit som å ha vokst opp på motorsykkel og med ski på beina.
Videre er det en skyldbetinget stemning her, Torggata Blad er her ikke, som vanlig, er et helt annet sted, i fri flukt over Ekebergåsen der vi skal i morra på slamp. Ikke på slump, ingen pamp her, ikke på Pampas i Argentina, dette er en slåpen forestilling ikke for unger, Norge.
Jeg drar ikke herfra foreløpig, not yet.
Underfulle forestillinger om tenkningens historie, i forbindelse med en filosof Hegel, som tenkte i motsetninger, mente at det er ved motsetninger verden kommer videre, dette er fra Heraklit, og det bryter med den totale enigheten i Norge for tiden, det er sekt, feil, meninger brytes, det er bra, det er det meste, enighet er for sukkerunger.
Hva folk mener om denne musikken her, får så være, Teddy’s er en kulturinstitusjon, og for meg er dette noe som forstås som en moderne greie som fins i Polen og Tsjekkia, for eksempel, man tror ikke man finner på noe rimelig nytt, man skjønner hvor man kommer fra.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: