Oppkvikkende systemkritikk

Det er ikke ofte jeg blir så henrykt over en bok at jeg får lyst til å formidle det til andre enn bare de som tilfeldigvis befinner seg i min umiddelbare nærhet mens jeg leser.

Tekst: Hege Vadstein

«Hva skal vi svare våre barn?» er skrevet av filosof Arne Johan Vetlesen og sosiolog Rasmus Willig, og er i følge forfatterne et kampskrift. Det er det i høyeste grad. I tillegg vil jeg påstå at det er en svært velskrevet systemkritikk og en pedagogisk innføring i den delen av idéhistorien, psykologien, sosiologien og filosofien som angår menneskenes forhold til naturen – på godt og vondt – særlig det siste. Boka anskueliggjør opphavet til den inngrodde forestillingen om at dyr og natur må tjene behovet til oss mennesker, samtidig som den byr på løsninger og drøfter vanskelighetene vi har med å gjøre det vi vet er etisk og klokt.

Boka er sydd over lesten til en gammel fuglefangstinnretning som ble kalt fuglekøyen. Det var en flerarmet felle der byttet ble sluset inn mot den sikre død gjennom en av flere ruser. I denne boka kalles fellen for menneskekøyen, og det er vi mennesker som er både fellebyggere og byttedyr. De ni rusene i menneskekøyen er de forskjellige forhold som bringer verden i retning av total ødeleggelse.

De ni rusene er viet hvert sitt kapittel. Her gjennomgår forfatterne velkjente problemstillinger som har blitt drøftet mye av mange – som overforbruk, fremmedgjøring, kapitalisme og forblindende teknologisoptimisme – men måten de løfter det fram på gir et forfriskende overblikk som øker virkelysten og demper resignasjonen.

Lærerik, motiverende og fantastisk interessant lesning! Løp og les!

Hva skal vi svare våre barn?
sakprosa, 162 sider
Arne Johan Vetlesen
og Rasmus Willig
Dreyer forlag 2018

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: