Oslo Ladegård

Gravølsang/elegi

Tekst Thale Husemoen Foto Ukjent/eier: Oslo Museum/Digitalt museum

I Gamlebyen synger man ikke av glede.

I Gamlebyen drikker man av undertrykt sorg og vrede.

I Gamlebyen lever de fattige alene, men deler kjøkken og stue med en venn.

I Gamlebyen svinger ikke lenger trikken under brua, i Gamlebyen har de en Ladegård og ruiner å trøste seg med.

Langs vannspeilet er det ikke langt til de rike, som drikker av vellyst og glede, og ikke av lede.

Trikkestopp nedlagt høsten 2020, etter over 100 år. I 1899 gikk trikken under broen og helt til Oslo Hospital, senere til Ekeberg. Bildet er fra 1910. Foto: Ukjent. Eier: Oslo Museum/Digitalt museum.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: