Oslos største vits

NB! Dette er det ikke jeg som har skrevet, men det er tross noen svakheter i teksten, som bærer preg av å være forfattet i all hast, så poengtert og korrekt og aktuelt at jeg finner det riktig å bidra til å spre det. Og med det gir jeg ordet til Oslo Extra Large:

Onsdag 4. juni brukte Oslo kommune nærmere 8 millioner kroner på å jevne det alternative bokollektivet Brakkebygrenda (BBG) med jorda.
bbg 2013
BBG var, i løpet av sitt 4 år lange liv, ett av de eneste prosjektene i Oslo by som forbrukte 0 kroner av statsbudsjettet. Det alternative boprosjektet i Gamlebyen var bygget opp på resirkulerte materialer og dugnadsånd, og var et prakteksemplar på Osloborgernes evne til selvdrevenhet og ressursmessig selvstendighet.

Når Oslo kommune insisterer på at de har en grønn og miljøbevisst politikk, er det innenfor en liten firkantet ramme med mye byråkrati og et pengeforbruk utenfor de aller flestes fatteevne, uten noe hensyn til mangfoldighet og grasrotbevegelser i byen. Dette er selv om kommunen har signert flere avtaler om at de skal ha miljøvennlige retningslinjer, blant annet Aalborg Commitments, hvor de sier de vil jobbe for bærekraftige bysamfunn.

På tross av løfter om en grønn by, er alt vi ser flere glasshus og grå betongbygg.

Hendelsen 4. juni 2014 er et bevis på at byråkrati alltid veier mer enn gode argumenter, og ble gjennomført med god hjelp av et hundretalls politibetjenter med våpen, gravemaskiner og heisekraner mot en betraktelig mye mindrer, men ressurssterk gruppe mennesker. Oslo kommune klarte i løpet av en dag å tilintetgjøre et dynamisk og inkluderende innbyggerinitiativ som ble bygget opp av ivrige menneskehender med tilhørende gode aktivisthjerter.
bbg rives
Det er i alle fall ikke hagearbeid som har gitt kommunen skitne hender!

Oslo som en #GrønnBy er en vits.

Kjærlig hilksen, Oslo Extra Large

foto: Anita Hillestad (før) og Anka Nordenborg (etter)

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: