Partiboka og partipisken

Å mene noe om dette med partiboka og partipisken kan man alltids. Jeg kan si noe om partiboka.

Tekst Bror Wyller

Partiboka er den boka man må ha for at alt skal være i orden. Når man ser at Partiboka ikke inneholder uttrykket «Din lømmel», er det underfullt hvordan partipisken blir brukt til å vralte inn sånne ord og uttrykk. Man ser med vemmelse på hvordan tyngdekraften blir veid for og mot, som sild i tønne står man der over fjæresteinane og lager anrop for Smør. Smør er en fellesbetegnelse for folk med detektiv-aspirasjoner i partiet. Slik settes partiet i spill.

Partiboka og partipisken er ting som ligger i Arbeiderpartiets historie, men som ikke er mer i dag. Husk det, det er ikke plikter i Partiet lenger, bare rettigheter. Da Norge en gang ble kalt den siste Sovjet-staten, var det det det ble referert til – en elite i partiet, som tok avgjørelser på vegne av alle, ikke lett dette her.

Man kan godt gå på Bar Boca, for elitene omgås flere steder. Elitene er for eksempel med i kommunikasjonsrådgivningsfirmaer og der er det påvirkningsagenter av alle slag. First House. Hvem påvirker dem? Det å kunne mate med egne interesser er å foretrekke framfor jurisdiksjon, det er First House som gjelder. Jeg går i navnet inn med fjøslukta og ser elitene der de er, og de er de som styrer.
Slapp’a!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: