Politisk filosofi

Samfunnet skal styres nedenfra. Det er det sentrale. Dette må diskuteres. Hva betyr dette. Og hva har dette for mening. Nedenfra. For meg skal alt ha folkelig kredibilitet og legitimitet.

Tekst: Bror Wyller  Illustrasjon: Louis-Léopold Boilly

At the Entrance av Louis-Léopold Boilly (1761-1845)
At the Entrance av Louis-Léopold Boilly (1761-1845)

Den franske revolusjon kullkasta det gamle samfunn der samfunnet skulle styres ovenfra. Før var det kongedømmet av Guds nåde, staten ble legitimert ovenfra, med franske revolusjon ble samfunnet begrunnet nedenfra.

Den politiske samtalen foregår der du er, på kafeer i offentligheten for eksempel, videre fins det forskjellige fora og man har laga klubber for politiske samtaler som tankesmiene for tiden og noen får oppmerksomhet.

Noen skal sette dagsorden, der kommer makt inn i bildet. Vi kan si at politikk er å gjøre samfunnet bedre. Da vil noen spørre bedre for hvem. I dette villnisset beveger man seg til stadighet og det dreier seg om en tid med mye hurlumhei på internett og Torggata Blad er en sak som skal sette dagsorden nå.

I denne forbindelse kreves det gjennomgang av noe tidligere politisk tenkning der Platon snakka om at ikke alle erkjenner det gode. Jfr. Hulelignelsen, de som ser det gode skal styre staten.

Vrengebilder av virkeligheten som rasisme er ikke SANT. I det hele tatt alt snakk om innvandringsskepsis. De er i Platons hule. Folk som sier Jeg er ikke rasist men.

Da har man tapt.

Videre er det Rousseau, med den sosiale kontrakt, at folket skal vite hvem de velger, de må begrunne sine standpunkter ut fra hva som er folkets beste.

Alle skal med! Det er det metafysiske svaret på dette, politikk skal lage et godt samfunn for flest mulig. Som under kastinga av Apartheid, en stor begivenhet i menneskehetens historie, som Eddy Grant sang om Johannesburg. You make a few of our people happy, or you don’t care about the rest at all!

Som Barack Obama sa, I will be president for all America! Alle skal med!

I aktiv politisk virksomhet. Til felles beste!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: