Røde tall og rødlista arter.
Rødt betyr stopp.

Leder

Tekst Redaksjonen Foto Per Arild Skorgen

Tema for Torggata Blad 03/23 er dyr. Selv utgjør vi og våre husdyr den største andelen av dyr på kloden, mens de ville dyrene utgjør kun 4 %, advarer WWF i rapporten «Living Planet Report».

Mennesket er en art med tobeinte primater i familien av store aper (Hominidae) og tilhører menneskeslekten (Homo). Karakteristisk for mennesker er artens kombinasjon av å gå på to bein, tilpasningsevne (som klær og verktøy), finmotorikk, evne til å tenke abstrakt (å vise følelser og empati), skjelne årsakssammenheng (kausalitet), tolke språk og symboler og eventuelt selvbevissthet. Ingen av disse egenskapene er unike for mennesket, men finnes også hos andre dyrearter – fra insekter til andre primater og hvaler. (Kilde: Wikipedia)

• 60 % av alle pattedyr på jorda er husdyr, for det meste kveg og gris. 36 % er mennesker (8 mrd. pr. nov. 2022) og kun 4 % er ville dyr.
• Verdens dyrebestander har stupt med gjennomsnittlig 69 % siden 1970.
• Én million arter står i fare for å dø ut.

• 75 % av jordas isfrie landoverflate er allerede betydelig påvirket av mennesker.
• 33 % av verdens skoger er borte, og hvert år mister vi ytterligere ti millioner hektar skog (tilsvarer størrelsen på Portugal).
• I Latin-Amerika er det en gjennomsnittlig nedgang i dyrebestander på 94 %.
• Nedgangen i Europa og Sentral-Asia er kun på 18 %, noe som skyldes at mye av naturen – spesielt i Europa – ble ødelagt allerede før 1970.
(Kilde: «Living Planet Report», WWF og Zoological Society of London, 2022)

HÅP?
I ovennevnte rapport står det også følgende:
«Heldigvis er det fortsatt håp! Naturen har en fantastisk evne til å reparere seg selv. Ved å forvalte våre ressurser innenfor naturens tålegrense, har vi en sjanse til å snu den negative utviklingen.
Vi skal:
1) verne og restaurere naturen
2) forbruke bærekraftig
3) og raskt redusere utslipp»

Da er det sannelig betryggende å vite at menneskearten er utrustet med evne til å tenke abstrakt, vise empati og forstå årsakssammenhenger!

Kuriositet: «Etter norsk rett er dyr definert som «ting» uten rettigheter.» (Lovdata)

Det svarte neshornet er sterkt utrydningstruet som følge av illegal jakt.
Rundt 96 % av alle dyrene i arten ble drept mellom 1970 og 1992.
Foto: Per Arild Skorgen.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: