Saklig om narkotikaforbudet

Roar Mikalsen er en skinnende stjerne, en litterær kriger på den internasjonale arena. Bevæpnet med penn, kunnskap og saklighet går han til strids mot den internasjonale narkotikakonvensjonen og det aggressive forbudsregimet den fordrer, den s.k. «krigen mot narkotika».

Tekst: Harald Lange

Mikalsen har tidligere gitt ut flere bøker om emnet, «Human Rising» er den foreløpig siste. Som tittelen antyder er den skrevet for et større publikum enn det norsk-språklige. «Human rising» henvender seg til et internasjonalt publikum og problematiserer internasjonale konvensjoner og de organene som bestyrer dem. «Human Rising» er en bok som bestrider rettsligheten i narkotikaforbudet og gjennom eksempler illustrerer hvordan Narkotikakonvensjonen har korrumpert statsforvaltninger og den internasjonale rettsorden, og ødelagt hele samfunn med ekstrem nidkjærhet altmens noen har beriket seg enormt.

Mikalsen gjør i boka en grundig og overbevisende jobb for å underbygge og sannsynliggjøre sine konklusjoner med verifiserbare fakta og sammenhenger. Den grundige dokumentasjonen av narkotikakonvensjonens røtter, utvikling og implementering, samt en levende framstilling av de sentrale aktørene og deres historie og agenda, maler til sammen et bilde av et massivt beist av bibelske proporsjoner. Det er fristende å si alle konspirasjonsteoriers mor, tanken dukker unektelig opp under lesningen. Det er imidlertid intet dubiøst over Mikalsens framstilling, dette er grundig underbygget med rikelig av kildemateriale. Mye av materialet som framlegges her er kjent for folk som har fulgt med eller utvist mer enn middels interesse, spesielt da det amerikanske forbudsregimets røtter og historie. Også koblingene til de amerikanske hemmelige tjenestene og diverse politisk-kriminelle foretak er kjente historier. Bokas appell ligger for en stor del i den store kunnskapen om komplekset som forfatteren her framlegger i samlet form. Lett og ledig i språkføringen er han også, det er en relativt lettlest tekst med et saklig fokus og tydelig retning og flyt. Mangler du et standard referanseverk for den rettspolitiske debatten om narkotikaforbudet vil denne boka være en god start.

Human rising
sakprosa
354 sider
Roar Mikalsen
CreateSpace
Independent
Publishing
Platform 2018
ISBN-10:
1723078301
ISBN-13:
978-1723078309

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: