SAMtidskapsel

- en humoristisk og dystopisk sci-fi-opplevelse

SAMtidskapsel

SAMtidskapsel er et tverrfaglig scenekunstprosjekt, som går direkte inn i menneskers opplevelse av ensomhet og samhold, avstand og nærhet – i en tid hvor hele verden tvinges inn i en ny tilværelse. Hva gjør denne tiden med oss som samfunn? Og som enkeltindivider? Tør vi stå i det ukjente? Kan vi være alene sammen?

Tekst og konsept Christina Marie Hjelén Strøm Foto Sigrid Erdal

Prosjektet startet under Oslo Teatersenters kunstnerlaboratorie og arrangementserie Kunstellasjoner våren 2020, og er støttet av Dramatikkens Hus. En pilotutgave av prosjektet ble vist under God Nok-festivalen juli 2020. Samarbeidspartnere: Norske Hemmeligheter, Pårørendesenteret (landsdekkende tjeneste), YouChat (Helseutvalgets samtaletjeneste), LFSS (Landsforeningen for Forebygging av Selvmord og Selvskading) og Alarmtelefonen for Barn og Unge.

Prosjektet er en krysning mellom interaktiv installasjon, performance, dans, teater, film- og lydkunst, med publikum som en aktive deltakere. SAMtidskapsel har tema ensomhet – med mål om å skape håp og samhold på tvers av alder, kjønn, legning, hudfarge og bakgrunn. Med humor og varme satt inn i et stramt og apokalyptisk uttrykk, søker prosjektet å finne en balanse mellom det vanskelige og skremmende, og det lyse og håpefulle.

SAMtidskapsel ble vist på Kulturhuset Hausmania 12.–18. oktober 2020.
www.samtidskapsel.no

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: