Sand i maskineriet

Liten tue kan velte stort lass, og det skal ikke nødvendigvis store mengdene sand til for å få et digert maskineri til å stoppe opp – kun et eneste sandkorn er nok. Bruk sanden reelt, rituelt eller konseptuelt for å stikke kjepper i hjulene på nyliberalismens maktapparat.

Introduksjon

Den nyliberalistiske ideologi skaper en berettigelse for at samfunnets aller rikeste skal bli enda rikere, og staker ut en kurs for hvordan politikere skal kunne brukes som nyttige idioter i gjennomføringen av denne planen. Som en deltaker ved et nyliberalistisk tenketank-forum uttrykte det: Politikere er tomme skip som venter på å bli fylt opp.

Både det nyliberalistiske presteskapet, som utgjøres av markedsliberalistiske tenketanker verden over, og deres søkkrike oppdragsgivere, innser hvor oppsiktsvekkende urettferdig og antidemokratisk denne strategien er. Derfor gjør de alt de kan for å usynliggjøre både ideologien og konsekvensene av den, samt å skjule forbindelsene mellom dem selv og samfunnets aller rikeste.

De nyliberalistiske tenketankene har spesielt to hovedarenaer. Den ene er media hvor de utrettelig bedriver tåkelegging og spredning av propaganda i et så stort omfang at ingen andre har ressurser til å føre en jevnbyrdig kamp. Den andre arenaen er politikkens uformelle rom, som korridorer, lobbyer, nattklubber og VIP-lounger, godt skjult fra offentlighetens blikk.

Til å beherske media har de nyliberalistiske tenketankene bygget opp en imponerende akademisk hær av påvirkningsagenter, utrustet med fagkunnskap som kan imøtegå ethvert tilløp til kritisk tenkning om det nyliberalistiske prosjekt. Her finner vi nemlig alt fra historikere, filosofer og samfunnsvitere via statistikere, økonomer og jurister til kommunikasjonsrådgivere og mediekonsulenter. Det finnes ikke det fagfelt de ikke har kompetanse i, og de uttaler seg med autoritet og skråsikkerhet uten å tone flagg. Som de akademikerne de er, etterstreber de objektivitet, men ser man nøyere etter, er de retorisk ensporede.

Svingdør-praksis er et viktig stikkord når det gjelder å beskrive hvordan de nyliberalistiske tenketankene påvirker politikken. Tidligere politikere er ettertraktet som PR-rådgivere i konsulentbyråer eller tenketanker, og opptrer som lobbyister for mektige og pengesterke oppdragsgivere. Bekjentskaper og nettverk fra deres tidligere politiske virksomhet gir dem adgang til fora der politiske beslutninger tas. I tillegg besitter de kunnskap om metoder og strategier for det politiske spillet.

Både media-strategien og lobbyvirksomheten er sentrale komponenter i de nyliberalistiske tenketankenes maktapparat – et maktapparat som omgjør pengemakt til politisk makt på en særdeles antidemokratisk måte. Konsekvensene av dette er et samfunn preget av avmakt og oppsmuldring av tillit.

Innhold

Sand fra Sahara

Bruksanvisning

Kan man strø sand i en maskin, kan man kanskje også strø sand i et maktapparat?
Det er verdt å gjøre et forsøk.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: