Sand i maskineriet

Liten tue kan velte stort lass, og det skal ikke nødvendigvis store mengdene sand til for å få et digert maskineri til å stoppe opp – kun ett (1) sandkorn er nok. Bruk sanden reelt, rituelt eller konseptuelt for å stikke kjepper i hjulene på maktapparatet til nyliberalismen.

Introduksjon

I tidligere tider var både makt og maskiner tydeligere, og kanskje også mer tilgjengelige – slik at begrepet å «strø sand i maskineriet» faktisk var relevant. Selv om det i dagens situasjon er kjent hvem som f.eks. er USAs president, er det mindre klart hvem som har bidratt til at vedkommende har denne posten, og hvem som trekker i trådene for presidentens politiske beslutninger. Maktavstand og mangelen på transparens skaper en avmaktsepidemi som gjør befolkningen praktisk håndterlig. Vi tenker at det er verdt å blåse støvet av virkningen det har å strø sand i maskineriet – det dreier seg bare om å kjenne sin fiende og mobilisere full tankekraft.

Innhold

Sand fra Sahara

Bruksanvisning

Liten tue kan velte stort lass, og det skal ikke nødvendigvis store mengdene sand til for å få et digert maskineri til å stoppe opp – kun ett (1) sandkorn er nok. Og det er bra, for i motsetning til hva Milton Friedman trodde da han ytret følgende bevingede ord – opprinnelig ment for å skape politikerforakt – er det nå i ferd med å oppstå en global sandkrise:

«If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there’d be a shortage of sand.»

På erketypisk nyliberalistisk vis, kunne heller ikke Friedman forestille seg at det noensinne ville bli mangel på en naturressurs som kunne omsettes til profitterbare varer i et uregulert marked. Det var kun hvis klønete politikere og byråkrater tok hånd om en – etter Friedmans oppfatning – ubegrenset kilde, at den ville gå tom. Nå spår forskere at verden kan gå tom for sand innen 2060 pga. at det brukes enorme mengder sand til betong.

Bruk sanden reelt, rituelt eller konseptuelt for frambringelse av ideer som kan stikke kjepper i hjulene på maktapparatet til den diffuse fienden som nyliberalismen utgjør.

Hent gjerne inspirasjon fra gamle kunstretninger som poetic terrorism og fluxus-kunst med sine instructions og event scores.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: