Sjansekort

Med oppheving av gullstandarden, fjerning av bankenes kredittrammer, økt finansialisering og globalisering, samt innføring av derivathandel og oppmerksomhetsøkonomi, har det økonomiske landskapet forandret seg så mye siden brettspillet Monopol ble skapt, at det snarest bør oppgraderes. Dette kortet kan ikke selges, men det kan oppbevares til du trenger det.

Introduksjon

Monopol er det mestselgende brettspillet i verden. Målet med spillet er å bli den rikeste spilleren, og tvinge de andre spillerne til konkurs ved kjøp, salg og leie av tomter eller gater med hus og hotell.

Forløperen til spillet het The Landlord’s Game og ble utviklet av Elizabeth Magie i 1902–03. Hennes målsetting var at spillet skulle være en «practical demonstration of the present system of land grabbing with all its usual outcomes and consequences». Hun baserte spillet på de økonomiske prinsippene til georgisme, en teori utarbeidet av Henry George, med det formål å demonstrere hvordan utleievirksomhet gjør eiendomsbesittere rikere og leietakerne fattigere. Hun visste at noen mennesker kunne finne det vanskelig å forstå hvorfor dette skjedde og hva som kan gjøres med det, og hun tenkte at hvis georgistiske ideer ble satt inn i den konkrete formen til et spill, kunne de være lettere å oppfatte. Magie håpet også at når det ble spilt av barn, ville spillet framkalle deres naturlige rettferdighetsfølelse, og at de kunne ta lærdommen fra spillet med seg inn i voksenlivet.

Forslag til sjansekorttekst: Noen har tjent seg søkkrike på din bekostning og mener attpåtil at det er velfortjent. Avslutt spillet ved f.eks. å velte hele spillebordet, finn fram penn og papir og utarbeid nye regler i samarbeid med dine medspillere. Dette kortet kan ikke selges, men det kan oppbevares til du trenger det.

Magie fikk patent på spillet i 1904, men i 1935 kopierte den arbeidsløse Charles B. Darrow spillet for hånd og byttet ut eiendommene i spillet med gatenavn fra Atlantic City. Han presenterte spillet som sitt eget for Parker Brothers (nå Hasbro) som kjøpte rettighetene og satte i gang masseproduksjon. Spillet har siden spredt seg til over 80 land.

Selv om spillet opprinnelig var ment som kritikk av kapitalismens ulikhetsgenererende mekanismer, opplever de fleste som spiller det at det framkaller deres grådigste og mest hensynsløse sider. De som vinner spillet føler, akkurat som i virkeligheten, at dette skyldes deres kløkt og at seieren derfor er velfortjent. På grunnlag av dette, i tillegg til endringer i det økonomiske landskapet for øvrig, kan man spørre seg om ikke spillet bør oppgraderes for at det skal kunne ha den opplærende effekten det var ment å ha.

Bruksanvisning

Samle noen venner og spill Monopol på vanlig vis, men smyg på forhånd kortet umerkelig inn i bunken med sjansekort. Vi oppfordrer også til at dere i fellesskap utarbeider nye sjansekort som tar høyde for dagens økonomiske klima, og som i Magies ånd stimulerer til kritisk tenkning.

Kan du tenke det, kan du gjøre det!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: