Storm i et vannglass

Storm i et vannglass

Tekst Redaksjonen

Sett i lys av de siste dagers storm i et vannglass ønsker Torggata Blads redaksjon å presisere våre standpunkt og grunnverdier, siden det åpenbart er et behov for det. Vi kommer aldri til å lefle med fascister, nazister og rasister, og vi vil fortsatt være et organ for anti-fascistisk og anti-rasistisk diskurs.

Vi har imidlertid ikke noe ønske om å være et ekkokammer for de rådende forestillnger til enhver tid, og vi har rom for motstemmer som utfordrer disse. Vi ønsker en åpen og saklig diskusjon, og ingen av våre skribenter er hevet over kritikk. Om man som leser finner faktafeil eller mistenker bias er tilbakemeldinger om dette velkomment, gjerne innen rammene av vanlig høflighet og folkeskikk.

Vi er stolt av at vi, som amatører uten annet ressursgrunnlag enn vår egen arbeidsevne, har klart å etablere et autonomt tidsskrift som samler en svært sammensatt gruppe av skribenter, og at vi jevnlig gir ut temanumre med høy grad av aktualitet og variasjon. (Som i omsorgsnummeret som du kan lese her >>)

At vi har kunnet gjøre dette skyldes at vi er åpne og inkluderende, og at vi ikke fordømmer noen for å gi uttrykk for avvikende meninger. Kritikk og debatt er bra, heksejakt og utestengelse er det ikke.

Alle våre skribenter står personlig inne for sine egne artikler og kan svare for seg selv om det er nødvendig

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: