Streik

nsb streik

Jernbanen var i streik i går. Mot regjeringens privatisering av NSB. En markeringsstreik på tre timer, for kollektiv transport. Nå er man i moderne tid opptatt av å reise kollektivt. Mot privatbilismen. World wide. Kollektive løsninger for reise.
Da kreves en god drift. Togene i Norge er organisert med Jernbaneverket og NSB. Begge statlig eid. Jernbaneverket har ansvar for infrastrukturen, som skinnegangene. NSB for togene, denne omorganiseringen skjedde 1996.
Streik. Mot kapitalismen, en motstandskamp, der private formuer styrer og ikke underlagt samfunnsmessig kontroll.
Nå er det slik at man kan ta dette som en greie, først og fremst for bedre drift av jernbanen, der norske tog nesten ikke kan stoles på, det er dårlig drift. Flytoget funker.
Det skjellsettende i dette er å dra veksler på hendelsen, der man sier at det som nå skjer kan føre til fordyring av billettprisen. Viser til privatiseringen i England, der engelske tog er dobbelt så dyre som norske. Huff.
Kapitalismen, der man turer fram for å tjene mer penger, til nye investeringer og privat forbruk. Totalt. Vi er i en type religiøs atmosfære her, der Ulrich Zwingli ruler. Og Jean Calvin, den reformerte kirke, der man senere snakket om protestantisk arbeidsmoral, Max Weber, han påviste at teologien her gikk i retning av at den rettferdige tjener penger.
De utvalgte, av Gud, de gode menneskene. Die Auserwählten, de som har gode intensjoner for andre mennesker, folk.
Alle vil tjene penger, leve godt, fint, ekte, sant, være ærlige og ikke godsnakke med noen, være i likeverd, bli kjent med nye mennesker. Prinsipielt.
Sørg for å ha mat i morra! Dette er Martin Heideggers bidrag til tenkningen, i menneskeheten, slik skal det være. Dein Dumkopf! Din dust! Jeg var i Tyskland, hørte dette smellet, den tyske stat er rimelig privatisert i store karteller, som overalt i verden, verdenskapitalismen ruler, og jeg bodde på kinesisk eid hotell.
Heltemot, i å starte en bedrift, er jo ikke å forakte, en bedrift som gir mennesker gode produkter, det de trenger. Kredd!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: