Syria

FCO 312 - Nigeria Travel Advice Ed2 [WEB]

Å bruse med fjæra, i en geopolitisk posisjon, mellom øst og vest, svartmaler man folk her og der. Det danner seg forskjellige fronter. Homs, der opprøret starta, er det lite igjen av. Huff. Assad regime er en historie for seg, fra 1970. Forholdet til Israel var betent, og mye sentrerte seg rundt Israel for Vesten.
Vanskelig. Kunstferdig dette. Den kalde krigen, kolonitiden, Syria som brennpunkt, Damaskus, der skjer det.
Homs. Opprøret starta med grafitti mot Assad. Som i Tunisia starta den arabiske våren med en rap, El General, mot statssjefen. Han måtte da gå.
Assad ble sittende.
Dette var et opprør. Husk det. Det dreier seg om et opprør mot sjeikene, mot de autoritære regimene. Det må vi støtte.
Sheik Ben Reddik fy Fasan, vi har tradisjoner for dette i Norge, og disse oljesjeikene er som de som kjørte Volkswagen i grøfta, slike kapitalister gjør hva de vil.
Det er det.
Ok, dette er vanskelig. Oljesjeikene tviholder på makta, det er synspunktet.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: