Tea Lounge

En gang en greie, i dag en annen greie, i nåtid en flom av inntrykk. Hva uttrykker denne kafeen? Te. I forskjellige sorter, og dette er internasjonalt konsept, fikk vi viten om her, dette er te kultur, fra England i vårt område, og det kan drikkes kaffe og alko også. Fett. Te er utgangspunktet, og tedrikkende mennesker er det som er det lekende publikum her, må vite, men det er ikke te kultur skikkelig i Oslo, men det er noen som er på den vibben, dette er nytende mennesker og her er det rimelig ungt klientell av en eller annen grunn, og vi har en rekke meget fremmedkulturelle opplevelser her gjennom åra, sterkt.
Dette er Vinderen, for meg, bydel Vinderen, som har hatt dette som bastion på Løkka, der unge mennesker med nå adresse Løkka ferdedes, en periode, nå er det mer satt.
Utrolig begivenhetsrik denne historien, til å få forstand av, til å se Grünerløkkas oppbygning, befolkningsmessig gjennom historia, dette er instruktivt og man ser Birkelunden som en type showcase for det nye Løkka, der Kaffebrenneriet øverst også er slik.
Så kan man bedrive en sammenliknende kafébevissthet, på dette som er Løkka, der det er gammelt og nytt og det mingler jo dessuten mer og mer.
Dermed ses etter måten myten om det nye Grünerløkka her, Gründerløkka, som ble til fra 80-tallet, i en gammel østkantbydel som nå oppfattes som gentrifisert, etter en bestemt betraktning, at vestkantfolk flytta inn her og bygde på gamle tradisjoner, man kan betrakte dette som Oslos Greenwich Village.
Og i populærkulturen er Grünerløkka komisk.
Men det gamle blir det nye hele tiden, og de som romantiserer det gamle er ikke jeg som, nei, her er noe interessant og bevegende, denne Tea Lounge er en smertefull modell kafé, der jeg ser for meg folk med bare hoder, i første omgang, der det gjelder å ha det man kaller et godt hode, på kroppen, og jeg ser dette merkelige stedet som for meg myteomspunnet, deilig og rolig bevisst.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: