Teater

Varde

Det er teaterforestilling på Blåkors, Fengselsfuglene, ved Vardeteatret. Ok. Visste ikke, overraskende.
Vardeteatret kjenner jeg, og jeg ble bedt om å bidra en gang for over fem år siden. Hm
For meg er nå en tematikk rebarbarisering av verden, at sivilisasjonen gikk på en smell, rundt 2011, med finanskrisa 2008, og i Polen i dag, det er tilbake til det gamle som gjelder i USA, the Republicans, der de skal vinne nasjonen tilbake, fra den liberale Barack Obama. Grymt.
Det er bedre stemning her på Blåkors enn vanlig, forventninger!
Fengselsfuglene.
Jeg ser Espen Skjønberg gå der og stelle til spell. Nei, Jo. Jo Skjønberg. Duden her Tom sa det var Espen, og hadde snakket med ham og det var veldig spennende. Kjendishysteri på Blåkors. Huff.
Vi bivåner denne oppsetningen, og det skal dreie seg om manglende kontakt mellom fanger og pårørende, skammen, med å ha en fange i familien.
Huff.
Gunnar, en småsjef her, går rundt og sier at forestillingen er for «dere». Han skjøner det, at han ikke må menge seg med «oss», da har han tapt. Fint.
Grusomhetens teater dekker dette fint.
Vilnius. I fengsel, under Sovjet, det er hegemoni som gjelder når det dreier seg om fengsel. Bare det!
Med Foucault så vi det, at det er den herskende klasse som har rett til å bruke vold, ikke folket.
Den herskende klasse kan stjele, fra folket, uten at noen bryr seg.
Sånn er det.
Kom borti her en fyr, Carlos Wiggen, som skrev en avhandling i 2009 hvor han signaliserte en frykt for rebarbarisering av verden.
Det har skjedd.
Han skal jeg få tak i, hvis han lever.
Vardeteatrets Fengselsfuglene straks.

2
Å bråke er ikke pent. Fengsel. Jeg er i fengsel. Stort sett.
Fengsel Får ikke si hva jeg vil. Taleforbud, yrkesforbud, som lege.
Tatt fra nesten alt jeg eier.
Teaterstykket virker sterkt. Nesten tårer i øynene.
Å leve illegalt.
Jeg ser inn i Polen Tyskland. Var i fengsel. Stramteatret.
Fengsel. Det var til dels fengslende teater.
Det Fengslende Teater!
Stykket kunne være mer absurd, på en produktiv måte!
Og teatraliteten var FEIL.
Det burde vært mer produktivt.
Å produsere en teaterforestilling er uhumskt
Jeg lærte noe av dette for egne produksjoner.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: