I slutten av oktober sendes første episode av hørespillet The Radical Flu på radiOrakel. Hørespillet er utviklet av kunstnerperosnaen Rose Hammer som en del av en serie kunstproduksjoner inspirert av ofte ukjente aspekter knyttet til sentrale hendelser i norsk historie.

I The Radical Flu er tiden skrudd tilbake til 1918. Norge opplever den verdensomspennende epidemien kalt Spanskesyken (H1N1-viruset), siste skudd i første verdenskrig er nært forestående og Russland er godt på vei inn i sitt første revolusjonsår. I radiohørespillet The Radical Flu følger vi en gruppe kunstnere, intellektuelle, feminister, geistlige og andre myndighetspersoner under pestens første år ulike steder i Oslo (daværende Kristiania).

… that the plague never dies; that it can lie dormant for years and years; and that perhaps the day would come when, for the enlightening of men, it would rise up again in a happy city.

Den kollektive kunstnerpersonaen Rose Hammer startet arbeidet med episoden The Radical Flu i september 2019. Episoden tar utgangspunkt i romanen “Pesten” (1947) av Albert Camus og 1965-utgaven av operaen med sammen navn av Roberto Gerhard. I radiohørespillets åtte episoder møter vi blant annet kjente kunstnere som Gustav Vigeland, Edvard Munch og hans mindre kjente søster Inger. Sammen med Munch og Vigeland, stifter vi bekjentskap med historiske feminister, politikere, geistlige og andre celebriteter i Kristiania (Oslo) under influensaepidemien i 1918.

“Den radikale Influensaen” starter i det epidemien feier over Norge og resten av verden. Fascismen er på fremmarsj, og datidens ideologiske idéer om en syk og uren kropp som symptom på et sykt samfunn settes opp mot forestillinger om et rent, mytisk ideal som oppfattes som truet. Slik pesten sprer seg, spres tidens ofte autoritære ideologier. Dette er tematikk som Rose Hammer utforsker i “Den radikale Influensaen”.
Den uventede parallellen til dagens situasjon med  koronavirus-pandemien, ga Rose Hammer nye idéer under produksjonen av hørespillet. Med ett ble prosjektet til et presserende sanntidsspill, hvor både det uforutsigbare og det virkelige trer frem.

Rose Hammer er et kollektiv sammensatt av en variert gruppe utøvere. Rose Hammer består for øyeblikket av Kim Svensson, Emilie Birkeland, Alma Braun, Niels Munk Plum, Emil Andersson, Alessandro Marchi, Stacey de Voe, Nora Joung, Helle Lindskog, Ole-Petter Arneberg, Per-Oskar Leu and Dora García; i samarbeid med Samir Kandil og Jan Mech.

* Hver torsdag klokken 13-14 fra 29. oktober – 17. desember på radiOrakel.
* Hver episode vil bli presentert og diskutert live av kunstnerne i løpet av den timelange sendingen.
* Kunstprosjektet er en del av Oslobiennalen

theradicalflu.org

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: