Til redaksjonen i Torggata Blad

Leserinnlegg fra kontaktskjemaet på torggatablad.no.

Tekst Gustav H. Bahrmand

Meldingstekst

Jeg leste Stein Holtes utmerkede artikkel om koronapandemien i deres nettutgave. Den er skrevet ut ifra forutsetningene en har når en kun har tilgang på opplysninger som er offentlig tilgjengelig, og skraper naturlig nok bare overflaten av den reelle situasjonen. Disse opplysningene ble lekket ved et uhell på et offentlig forum den 21. januar i år, og jeg fikk tilgang til dem gjennom min posisjon og mine kontakter. Det er vanskelig å få disse opplysningene ut i offentligheten, men det er imidlertid svært viktig. Ut ifra min oppfatning er Torggata Blad, med sin kritiske og åpne leserkrets og sin relative anonymitet, et av mediene som er godt egnet for dette formålet.

Sannheten er at Covid-19 har vært under planlegging lenge. Pandemien er iscenesatt av en gruppe som består av noen få tusen individer. De har tilknytning til etterretning, finansverden, olje, NGO-er og til dels profilerte politiske aktører. Den eneste nordmannen som deltar er, etter min kjennskap, Gro Harlem Brundtland. Jens Stoltenberg er bare en brikke de bruker. Gruppen, som går under navnet Resurgam, har ingen tilknytning til Illuminati, en gruppe som er blitt spilt utover sidelinjen etter annen verdenskrig.

Resurgam ble dannet på midten av nittitallet og har som mål å underlegge seg hele verden, noe de er på god vei til å gjøre. Det første de gjorde var å iscenesette 9/11 i New York. Dette ble brukt som påskudd til å innføre sterk overvåkning over egen befolkning og krigføring i Midtøsten. Dette er jo relativt kjent hos kritisk tenkende mennesker som følger med og skal ikke gås nærmere innpå her.

Covid-19 er en modifisert utgave av det opprinnelige SARS-viruset og ble plantet på intetanende mennesker i Wuhan i desember 2019. Viruset ble med hensikt gjort mindre dødelig enn det opprinnelige, for målet var å skremme verdens befolkning til lydighet – ikke å drepe flest mulig.
Vi befinner oss nå i en fase hvor dette har virket over all forventning. Vi lar oss skremme til å adlyde nær sagt hva som helst og godtar i stor grad økt overvåkning. Deres viktigste mål er imidlertid å rasere hele verdensøkonomien, innføre en ny økonomisk orden der de trekker i alle tråder, og innsetter marionetter i alle viktige posisjoner. De ønsker med andre ord et verdensdiktatur. Det er imidlertid ikke det mest skremmende. Det mest skremmende er det de har tenkt å gjøre med hver og en av oss.

Vaksinen eksisterer selvfølgelig allerede, men innføres først når verdenssamfunnet er tilstrekkelig på knærne. Den vil bli gjort obligatorisk, og personer som ikke kan framlegge en gyldig vaksinasjonstest, vil bli nektet internasjonale reiser. Vaksinen virker mot Covid-19, men inneholder også andre stoffer. Den er ladet med stoffer som har sterke likheter med virkestoffene i såkalte stemningsstabiliserende medisiner, brukt i psykiatrien. Disse stoffene sløver oss ned, forflater følelseslivet, og vil frata oss ethvert initiativ til opprør. Dette er hva vi kan vente oss. Dette får Huxleys «Vidunderlige Nye Verden» til å blekne. Men vi kan fremdeles hindre det. Spre disse opplysningene videre. Nekt å la deg vaksinere!

Jeg bruker selvfølgelig ikke mitt egentlige navn.

Mvh
Gustav H. Bahrmand

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: